USA

Skagen 2050

Skagens fremtid er usikker, og den er skagboernes ansvar

SKAGEN/FREMTIDEN:Ved et årsskifte er det naturligt at spekulere over det kommende år og sætte sig nogle mål. Men hvordan ser Skagen ud i fremtiden? Ikke bare til sommer eller næste jul, men langt ude i fremtiden. På NORDJYSKE Stiftstidende tør vi ikke selv give os i kast med så stort et spørgsmål. Vi har derfor allieret os med en af Danmarks mest anerkendte spåmænd. Vi har spurgt direktøren for Institut for Fremtidsforskning, cand.scient.pol. Johan Peter Paludan, om hvordan Skagen ser ud i 2050. - Fremtiden er noget, vi selv laver. Jo længere man prøver at se frem i tiden, og 2050 er ret langt ude i fremtiden, jo mere afhænger det fremtidige resultat af, hvad man gør fra nu af, forklarer Johan Peter Paludan. I følge fremtidsforskeren sætter Skagens omgivelser nogle rammer, men det er mindst ligeså vigtigt for fremtidens resultat, hvad Skagboerne prøver at opnå. Altså hvad Skagen skal skal satse på i fremtiden. - Man kan vel tillade sig at sige, at hvis der ikke satses, fortsætter Skagens udvikling i retning af at være et sæsonbestemt udkantsområde, forudser Johan Peter Paludan. Han regner med, at moderne kommunikationsteknologi vil gøre distancearbejde muligt. Derfor vil Skagens geografiske placering ikke automatisk være et handicap. Men der skal stadig en bevidst satsning til, hvis ikke det skal være omgivelserne, som bestemmer Skagens fremtid. Han opstiller et par mulige scenarier for Skagen i fremtiden. - Pointen er, at man må ville noget, og at det man vil har konsekvenser, forklarer Johan Peter Paludan. Noget af det, som det har betydning for er beskæftigelsesområder, arbejdsløshed, medier og ligefrem hvor mange nye opfindelser, som også finder vej til Skagen. Johan Peter Paludans fem scenarier er Skagen Park, Skagen Florida, Skagen Health, Skagen Fisk og Skagen Entrepot. Skagen Park forudsætter at Skagenområdet udvikles til en slags naturpark. I forbindelse med generationsskift skal de eksisterende landbrug nedlægges, så naturparken kan brede sig. Skagen kan også udvikle sig som Florida i USA og blive et pensionistparadis. De kommende generationers grå guld skal forkæles i Skagen, som blandt andet skal etablere flere golfbaner. Skagen Health tager udgangspunkt i, at Skagen Sygehus før eller siden lukkes helt. Johan Peter Paludan foreslår at omdanne det til et kurcenter. Fiskeriområdet er en anden mulighed for at satse. Johan Peter Paludan peger her især på forskning og forædling som indsatsområder. Hans sidste scenarium har også udgangspunkt i havnen. Han forudser, at Skagen Havn kan få en vigtig rolle i fremtiden, når det forbydes at bunkre til havs. Johan Peter Paludan indrømmer, at han ikke kan give et præcist svar på, hvordan Skagen vil se ud i 2050. Men det vil også være useriøst, mener han. Ud over Skagens satsninger er der også andre ting, der kan spille ind. - Man kunne jo afslutningsvis sige, at hvis drivhuseffekten virkelig bliver til, hvad den ser ud til, vil Grenen jo ikke være upåvirket. Måske vil den forsvinde?

Forsiden