Skagen

Skagen Bio i arbejdstøjet

Foreningen Skagen Bio har netop vedtaget et nyt sæt regler for foreningens virke fremover.

Grundlaget for biografens drift vil således være lagt i faste rammer for fremtiden. Der blev ligeledes foretaget nyvalg til bestyrelsen. Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud: Lise Scnoor, Lena Nyeng, Jette Plougheld, Grete Nielsen, Jørn Grønkjær Jensen, Olaf Bojen (næstformand) og Flemming Hardy Olsen (formand). Grete Nielsen og Jørn Grønkjær Jensen er nye i bestyrelsen. Der blev desuden valgt tre nye suppleanter. Det er Alice Petersen, Erik Olsen og Benedicte Raabjerg Møller. Ifølge Flemming Hardy Olsen skal bestyrelsen nu i arbejdstøjet: - Vi vil på vort kommende bestyrelsesmøde 16. august planlægge det videre forløb for biografens drift og repertoire. Installationen af det digitale udstyr og forberedelsen til dette, forventes påbegyndt ved udgangen af august måned 2011.