EMNER

Skagen - det er sagen

Mange kreative læserforslag - men Skagen går igen

NORDØSTVENDSYSSEL:Overraskende mange læsere vil lade Skagen lægge navn til den ny storkommune i Nordøstvendsyssel. Derimod er der kun én deltager i Nordjyskes navnekonkurrence, der har foreslået, at storkommunen skal tage navn efter efter fusionens største by, Frederikshavn. Forslagsstilleren er sæbynit. Enkelte foreslår at lade lade alle tre bynavne indgå, enten i deres helhed, eller i navnekonstruktioner, som medtager stavelser fra hver enkelt by. Et af de mere kunstneriske udslag af bogstavlegen lyder på: Skansefred. Skagen foretrækkes ikke bare af skagboerne selv, men også mange frederikshavnere og sæbynitter. Gennemgående i flere af begrundelserne for at tageudgangspunkt i bynavnet Skagen er, at det er kendt i forvejen af enhver dansker - og langt ud over Danmarks grænser. Andre forslag som Nordstrand, Kattegat og Aalbæk Bugt Kommune tager udgangspunkt i de tre kommuners beliggenhed ved hav og strand, og at den nye kommune formentlig får den længste kystlinje i Danmark overhovedet. Enkelte forslagsstillere peger på, at det i et turistområde som Vendsyssel vil være hensigtsmæssigt at undgå besværlige æ'er, ø'er og å'er i kommunenavnet. Flere forslagsstillere savner Læsø i tre-enigheden, og det har inspireret Knud Wilson, Strandby, til at foreslå, at de to fortsættende kommuner ved det nordlige Kattegat skal hedde Læsø (hvad ellers) - og "Læsø Oplandskommune". Hvis man fortsætter den tankegang, kan man ved en senere sammensvejsning på tværs af Læsø Rende få en Læsø storommune, der strækker sig fra Skagen til Voerså og Østervrå. Hvad si'r du til den, Rulle !