Lokalpolitik

Skagen frygter at miste tilskud

Hidtil er udgifterne til at sikre kysterne i Skagen Kommune blevet fordelt mellem staten, amtet og kommunen med 50 procent til staten og 25 procent til hver af de to andre. Sådan vil det måske ikke være i fremtiden. Det frygter Skagen Kommune, efter at Nordjyllands amtsråd har vedtaget et budget for 2004 som ikke indeholder det "sædvanlige" tilskud til kystsikring. I et brev til amtsrådet understreger Skagens borgmester Hans Rex (V), at kystsikringen er en anlægsopgave og ikke en vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Han opfordrer samtidig amtsrådet til at ændre mening, da han ellers frygter, at staten også vil stoppe med den økonomiske støtte. Skagen Kommune vil få vanskeligt ved selv at financiere kystsikringsarbejdet, skriver borgmesteren blandt andet til amtet. Udgiften er nu på cirka 1,7 millioner kroner årligt, og det ventes, at den stiger i de kommende år, fordi sandet til sandfodringen i fremtiden måske skal pumpes ind fra Skagen Rev.