Skagen Havn bliver større fra september

Licitation på to entrepriser 15. august

De 110.000 kva­drat­me­ter hav­ne­ud­vi­del­se pla­ce­res vest for den ek­si­ste­ren­de havn. hav­ne­ud­vi­del­sen går ikke helt ind til den nu­væ­ren­de kyst, men am­tet har for­lang, at ”hul­let” skal fyl­des med sand. Det ar­bej­de er med i li­ci­ta­tio­nen. FOTO: BENT JA­KOB­SEN

De 110.000 kva­drat­me­ter hav­ne­ud­vi­del­se pla­ce­res vest for den ek­si­ste­ren­de havn. hav­ne­ud­vi­del­sen går ikke helt ind til den nu­væ­ren­de kyst, men am­tet har for­lang, at ”hul­let” skal fyl­des med sand. Det ar­bej­de er med i li­ci­ta­tio­nen. FOTO: BENT JA­KOB­SEN

SKAGEN:Hvis tidsplanen holder, vil de første virksomheder, som vil bygge på den nye del af Skagen Havn kunne gå i gang om godt et års tid. Havnedirektør Willy B. Hansen oplyser, at de første to af i alt tre entrepriser er ude i indbudt licitation. Det er entrepriserne med stenkastningen og med opfyldningen af havneudvidelsen med sand. Tredje entreprise, byggemodningen, udbydes senere. Efter planen skal alt være klar til brug efter sommeren 2007. Det er både danske og udenlandske firmaer, som er indbudt til at give tilbud på de to første entrepriser, og tilbudene åbnes 15. august. Willy B. Hansen venter, at man derefter skal bruge et par uger på at få forhandlet de endelige kontakter med entreprenørerne færdige, så arbejdet kan gå i gang omkring 1. september. Havneudvidelsen er på i alt 110.000 kvadratmeter, og det samlede budget er på cirka 65 millioner kroner. Naturklagenævn Inden ”spaden” kan sættes i jorden, er der dog en sag, som skal afklares. Det er afgørelsen i klagesager, som behandles af Naturklagenævnet. Naturklagenævnet besøger havnen 24. august for at besigtige havnen og det område, hvor havneudvidelsen skal placeres. I forbindelse med besigtigelsen holdes også møde mellem havnens ledelse og medlemmerne af Naturklagenævnet, og Willy B. Hansen venter, at naturklagenævnet træffer afgørelse i klagesagerne i slutningen af august. Reserveret Selv om der er mere end et år til, at der kan bygges på det nye havneareal, er der allerede to virksomheder, som har reserveret plads på det, og det er begge virksomhed, er som nye på Skagen Havn. De to har reserveret tilsammen 25.000 kvadratmeter. Ud over de to er der flere andre, både nye virksomheder og eksisterende virksomheder på havnen, som har vist interesse for at bygge på det nye havneareal, oplyser Willy B. Hansen. Interessen for området bekræfter, at der er stor interesse for at etablere sig på havnen, og Willy B. Hansen venter, at der i løbet af forholdsvis kort tid vil være endnu flere, som sikrer sig et areal i området.