Skagen Havn vil af med arealet

Arealet langs Vestre og Østre Strandvej ligger udenfor Skagen Havns forretningsområde - og havnen har brug for pengene fra et salg

Skagen Havn er godt i gang med at forsøge at sælge arealerne langs Vestre og Østre Strandvej. Det kan gå ud over en lang række virksomheder. Se tv om sagen her - Mange af de anvendelsesmuligheder, der er deroppe i dag, er byaktiviteter mere, end det er havneaktiviteter. Lokalplanen giver mulighed for boliger og hoteldrift, og havnen skal ikke forvalte arealer, hvor der kører sådanne aktiviteter. Derfor ønsker vi at sælge, siger direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen. - Yderligere ønsker vi at sælge, fordi vi vil kapitalisere værdien af arealerne til at bruge til udvikling af erhvervsarealerne på havnen. Indtil videre har havnen dog kun fået stærk kritik fra lejerne. De mener, at den tilbudte pris er helt hen i vejret. - Selvfølgelig vil lejerne gerne købe det så billigt som muligt, men på den anden side har vi også en forpligtigelse til at tjene havnens interesser, siger Willy B. Hansen. Derudover er der i øvrigt også helt faste regler, når et sådant areal skal sælges. - Enten skal vi gå ud og indhente vurdering fra en uvildig erhvervsmægler, eller også skal vi sælge i offentligt udbud. Vi kan ikke lovformeligt sælge de arealer billigere uden at komme i konflikt med konkurrencelovgivningen, siger han. Har intet at frygte Selv om parterne langt fra er enige, så har lejerne dog ikke grund til at frygte at blive sat på gaden - i hvert fald ikke foreløbig. - Det er en uberetttiget frygt, som det er nu. Men hvis vi ikke kan sælge, så må vi gå i tænkeboks om, hvordan vi sælger fremadrettet. Flere af lejerne har dog langvarige kontrakter med havnen, så det varer et stykke tid, inden de kan tvinges væk fra arealet. Men Skagen Havn har tilsyenladende heller ikke travlt. - Formodentlig så venter vi på, at markedet udvikler sig positivt, og så udbyder vi det forventeligt til salg i offentligt udbud. Med et offentligt udbud er vi sikre på, at vi får fastlagt, hvad den reelle markedspris er, slutter Willy B. Hansen.