Skagen Havn vil udvikle

Danmarks største fiskerihavn har modet til at satse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Etape 2 af havneudvidelsen kan være klar inden 2015, siger havnedirektør Willy B. Hansen. Arkivfoto: Peter Broen

Det er fem år siden, at anden etape af udvidelsen af Skagen Havn blev indledt og nu er man klar til at gå et step videre. Men det fordrer, at der er opbakning til og brug for at havnen får et nyt bassin med en 450 meter ny kaj med 11 meters vanddybde, understreger havnedirektør Willy B. Hansen. Willy B. Hansen oplyser, at en arbejdsgruppe, Vækst Skagen, netop nu ser på hvilke muligheder, der er for at den nye havneudvidelse kan skabe øget aktivitet, og dermed flere arbejdspladser på havnen. Det er både den anvendelse, eksisterende virksomheder på havnen kan have af den nye kaj, og hvilke muligheder der er for at havnen tilføres nye aktiviteter og nye virksomheder, der indgår i arbejdet. En forundersøgelse skal desuden give et overblik over hvor stor en investering, havneudvidelsen er, og hvilke finansieringsmuligheder der er. Efter planen er arbejdsgruppen Vækst Skagen klar med dens rapport i slutningen af juni, oplyser Willy B. Hansen. Robust økonomi Skagen Havn har en robust økonomi at investere ud fra. Havnens regnskab for 2010 viser et overskud på 5,4 millioner kroner, og det bringer havnens likvide egenkapital op på godt 20 millioner kroner. Havnen havde i 2010 en nettoomsætning på godt 30 millioner kroner, hvilket er ny rekord. Der er cirka fire millioner mere end i 2009. Indtægterne var i 2010 på godt 23 millioner kroner mod godt 19 millioner kroner året før. I 2009 havde havnen er overskud på knap tre millioner kroner. Industrifisk - Fremgangen skyldes først og fremmest at der har været en øget omsætning på industrifisk. Der er både landet flere industrifisk, end året før, og prisen har været højere. Desuden har der været ene mindre stigning i vareafgiften på dybvandshummer, mens der er status quo på konsumområdet. Dog har der været en markant nedgang i vareafgifterne på konsumsild. Den var på cirka 20 procent, fortæller Willy B. Hansen. Halvdelen af havnens samlede omsætning er relateret til fisk på en eller anden måde. Fiskeridirektoratets statistikker for 2010 viser da også, at Skagen Havn igen i 2010 var Danmarks største fiskerihavn - både når det gælder mængde og når det gælder værdi. Etape 2 af havneudvidelsen består af et nyt stort havnebassin umiddelbart vest for havneindsejlingen. Der indgår ikke nye landarealer i etape 2, men alene et havnebassin med en 450 meter lang kaj med cirka 11 meters vanddybde. - Etape 2 indgik i de udvidelsesplaner, der blev foretaget en VVM-undersøgelse af inden etape 1 blev sat i gang. Det betyder, at vi kan sætte gang i etape 2 med kort varsel, hvis det viser sig, at der er brug for den og at den vil kunne bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser i Skagen, siger Willy B. Hansen.