Skagen Helse på toppen

På fredag sættes i Skagen fokus på sundhed og velvære

SKAGEN:Interessen for den første egentlige konference i bestræbelserne på at gøre helse til noget stort i Skagen-området er meget stor. Konferencen holdes på fredag og er på grund af det store antal tilmeldte allerede nu flyttet fra Skagen Odde Naturcenter til Color Hotel Skagen. Her mødes en række af de personer, der på den ene eller anden måde er med i arbejdet med at etablere Skagen Helse, som i løbet af nogle år for alvor skal blive områdets tredje store erhvervsben ved siden af fiskeri og turisme. På fredagens konference vil der være indlæg og oplæg til, hvordan man kommer videre, og der er stærke kræfter involveret. Der er korte indlæg ved afdelingsdirektør Frank Pedersen, Codan Forsikring, der vil give sit bud på, hvordan forsikringsselskabernes rolle bliver i det fremtidige velfærdssamfund i Danmark. Peter Qvortrup Geisling, der er læge og journalist, vil komme ind på, hvordan nye behandlingsformer, kurbade, helse og velvære passer fint med Skagens image. Tv-lægen vil komme med idéer til, hvilke muligheder byen har for at byde ind med tilbud, der kan være med til at dække skandinavernes behov for at holde sig sunde. Speciallæge Niels Boye fortæller om anvendelse af informationsteknologi til at levere og koordinere sundhedsydelser og tema-arbejde med alle parter involveret - også den enkelte borger. Endelig vil overlæge Bo Netterstrøm give sit bud på, hvordan stress med efterfølgende udbrændthed er et stigende problem i Danmark med store omkostninger til følge både for det enkelte individ og samfundet. Hele grundtanken bag Skagen Helse er, at mennesker med behov for og lyst til at gøre noget for øget velvære, skal komme til Skagen for at finde helsen. Det skal ske i et hidtil uset samarbejde på tværs af alt og alle, der har velvære og helse ikke kun på programmet, men også i hjertet. Arbejdsgruppen for Skagen Helse består af: Anne Sehested - zoneterapeut, Birgit Lund Kjær - biopat, Claus Venøbo - kranio-sakral terapeut, Edith Mørup - leder af Sund By, Gertie Sandfeld Bødker - akupunktør, Laila Leth Sørensen, Helsam butikken, og Mette Glargaard Andersen - psykoterapeut. Arbejdsgruppen er nedsat for at være med til at tage beslutninger om blandt andet markedsføring og komme med idéer til konceptet og initiativer i Skagen Helse regi. Styregruppen, hvis medlemmer er nævnt i faktaboksen på denne side, tager de overordnede beslutninger i forbindelse med Skagen Helse.