EMNER

Skagen Kommune svigter

TILSYNSPLIGT:Skagen Kommune passer ikke deres tilsynspligt for veje og fortove. For to måneder siden ringede jeg til Teknisk forvaltning Skagen Kommune om at den var gal vedrørende fortov på hjørnet af Stationsvej og Parallelvej i Aalbæk (fra det offentlige toilet og rundt om hjørnet). Fortovet er tilgroet med store klumper af græstørv, således at det er direkte farligt at gå for ældre og handicappede gangbesværede! Der skete intet og derfor rykkede jeg igen for 14 dage siden, og der er intet sket! Derfor benytter jeg nu NORDJYSKE, for det lader til man ikke forstår den venlige henvendelse på Skagen Rådhus. Når jeg henvender mig om forskellige ting, så er det altid på vegne af andre end blot mig selv. I Aalbæks midtby færdes der mange ældre gangbesværede flere med rollator, derfor skal fortovene være tilgængelige og fri for græstørv og ingen skæve flisekanter og huller, og nu står det jo mod vinteren igen med sne og is og så er den gal igen på de samme steder i midtbyen. Følgende steder er direkte farlige af færdes: Hjørnet af Stationsvej og Parallelvej (ved det gule hus) fortovet omkring det tidlige Hotel Mygind, samt fortov ved Centralvej nummer 8, det er alle bygninger der ejes af udenbys personer. Jeg vil ikke tøve et sekund med at anmelde kommunen til politiet, såfremt nogen falder og kvæstes på de tre nævnte steder, såfremt kommunen ikke gør noget ved denne sag straks.