Lokalpolitik

Skagen Kommune tillader nu større fritidshuse i landzone

Kommunen ændrer princip efter afgørelse i Naturklagenævnet

SKAGEN:Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø mener ikke, at det med rimelighed kan forlanges, at fritidshuse ikke må være større end cirka 100 kvadratmeter. Heller ikke selv om de er beliggende i landzone. Udvalget har derfor truffet en principbeslutning om, at det fremover vil forvalte landzonebestemmelserne sådan, at der gives tilladelse til udvidelse af fritidshuse i landszone på op til 130 kvadratmeter boligetageareal, fortæller næstformand i udvalget, Per Eggert (S). - Den øvre grænse på 100 kvadratmeter har været gældende i rigtig mange år, og vi mener i udvalget, at tiden nu er inde til, at den lempes, siger Per Eggert. Den direkte anledning til, at udvalget tog en principbeslutning på det seneste udvalgsmøde var, at ejeren af et fritidshus på Engklitvej søgte om tilladelse til at udvide sit hus med en tilbygning på ca. 50 kvadratmeter. Det vil bringe det samlede beboede areal op på 120 kvadratmeter. Teknik og miljøudvalget har tidligere behandlet stort set samme ansøgning. Det var i december i fjor, hvor udvalget godkendte udvidelsen. Den var dengang på 57 kvadratmeter. Sagen blev imidlertid forelagt Naturklagenævnet, som underkendte den kommunale tilladelse. Det skete med henvisning til, at det hidtil havde været kommunens praksis at administrere efter en maksimal størrelse på 100 kvadratmeter. Denne afgørelse fik ejeren af huset på Engklitvej til at søge udvidelsen godkendt endnu en gang. Denne gang var det bebyggede areal som nævnt syv kvadratmeter mindre, og udvidelsen blev benævnt som et udhus. Kommunalpolitikerne tog den principielle debat først, og da man efter den havde en øvre grænse på 130 kvadratmeter, godkendte man efterfølgende projektet for udvidelsen af huset på Engklitvej - og vel at mærke det oprindelige projekt på de 57 kvadratmeter. Den principielle beslutning fik man brug for endnu en gang på det samme udvalgsmøde. Det var da ejeren af et fritidshus på Flagbakkevej søgte om tilladelse til at udvide sit hus fra 80 til 124 kvadratmeter.