Kunst

Skagen-kunsten har fået en sponsor

Skagens Museum støttes af investeringsfirmaet Skagen Fondene

- Det er nødvendigt med sponsoraftaler på grund af de ændrede rammer, vi har at arbejde indenfor, siger Skagens Museum direktør, Lisette Vind Ebbesen. Foto: Peter Broen

- Det er nødvendigt med sponsoraftaler på grund af de ændrede rammer, vi har at arbejde indenfor, siger Skagens Museum direktør, Lisette Vind Ebbesen. Foto: Peter Broen

Skagens Museum har knyttet en ekstra forbindelse til den norske by Stavanger. Det er i form af en sponsoraftale med det norsk investeringsfirma Skagen Fondene, som er grundlagt i Stavanger. I forvejen havde museet den forbindelse til Stavanger, at en af de kendteste af Skagensmalerne, P.S. Krøyer, blev født i Stavanger. Skagens Museums direktør, Lisette Vind Ebbesen, oplyser, at samarbejdsaftalen mellem museet og Skagen Fondene gælder for tre år. Hun ønsker ikke at oplyse nærmere om størrelsen på den støtte, fondene yder Skagens Museum for til gengæld at måtte benytte de gamle kunstneres værker i markedsføringen. Første sponsor - De danske museer oplever disse år store ændringer i de rammer, der virker indenfor, og i de forhold, de kan arbejde under, og hvis vi fortsat skal kunne løfte de store opgaver, er det nødvendigt med samarbejdsaftaler af den slags, vi nu har indgået med Skagen Fondene, siger Lisette Vind Ebbesen. Skagen Fondene er det første firma, Skagens Museum indgår en sponsoraftale med, men Lisette Vind Ebbesen venter ikke, at det bliver det eneste. - Vi kan ikke betegne aftalen med Skagen Fondene som en form for hovedsponsor-aftale, og vi er meget åbne overfor at indgå i samarbejde med andre, sier Lisette Vind Ebbesen. - Men omvendt, så indgår vi ikke aftaler med hvem som helst, men vi har ingen betænkelighed ved at have en aftale med Skagen Fondene. Respekt - Vi synes at det, Skagen Fondene lægger op til, er noget, hvor de viser stor respekt for de gamle kunstnere og deres værker og at mange af de værdier, Skagen Fondene har, passer godt samme med de værdier, vi også værner om på Skagens Museum. - Investeringsfirmaet har i år lanceret et nyt kommunikationskoncept med slogan'et Kunsten af bruge sund fornuft, og de tanker, der ligger bag hænger vældig godt sammen med Skagensmalerne. Malerne var nyskabende og foregangsmænd- og kvinder, og deres værker signalerer noget positivt. - Desuden er vi ikke blinde for sammenfaldet med, Krøyer er født i Stavanger, hvor også Skagen Fondene er grundlagt, og det, at fondene netop hedder Skagen, siger Lisette Vind Ebbesen. Skagen Fondene var oprindelig et rent norsk firma, men indenfor de senere år har det også etableret sig i både Danmark og Sverige, og både fondene og vi mener, at det skandinaviske fællesskab, malerne var en del af, passer godt sammen med det fælles nordiske, Skagen Fondene arbejder med, siger Lisette Vind Ebbesen.