Skagen med i international miljøorganisation

KIMO arbejder for en renere Nordsø

SKAGEN:Skagen Kommune melder sig nu ind i den internationale miljøorganisation KIMO - Kommunernes Internationale Miljø Organisation. Det har kommunens udvalg for teknik og miljø besluttet, og udvalget finder de nødvendige penge til medlemskontingentet på dets eget budget, oplyser udvalgsformand Inger Støtt (V). Et medlemskab koster for Skagen Kommune 15.400 kroner i år. Teknik og mijløudvalget mener det er vigtigt, at også Skagen Kommune er med i bestræbelserne på at forbedre miljøet langs den jyske vestkyst og i Nordsøen generelt. KIMO har på en måde allerede gjort sit til, at Skagen Kommune har penge til kontingentet, idet det ikke mindst skyldes en indsats fra organisationens side, at staten har indvilliget i at bidrage økonomisk til rensning af strandene. KIMO har cirka 100 kommuner i Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Skotland, England, Irland, Tyskland, Holland og Belgien som medlemmer. I Danmark er det kommuner langs den jyske vestkyst, der er med i organisationen. KIMO arbejder på en lang række opgaver. Det er, blandt andre, at forhindre forureningskatastrofer, at forbedre skadelidtes økonomiske situation i forbindelse med forureningskatastrofer, at få etableret en lovpligtig forsikring ved bugsering af skibsvrag og lignende, at forhindre dumpning af udtjente boreplatforme og at få undersøgt miljøpåvirkning af transport og behandling af brugt brændsel fra nucleare industrier, fra kraftværker, og påvirkningen af udledning af kunstige østrogener med videre.