Skagen - mulighedernes havn

Fremtiden er turisme, og der er mange muligheder, viser indlæg fra den offentlige debatperiode

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den store bygning ved siden af toldbygningen bør rives ned - det er der enighed om.

Den centrale del af Skagen Havn er mulighedernes havn, hvis man følger nogle af de ideer og tanker, der er i indlæg, Frederikshavn Kommune har modtaget i foroffentlighedsfasen for en ny lokalplan for området. Debatperioden, som blandt andet har budt på et offentligt borgermøde, lagde op til, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, som kan blive fremlagt i sommeren 2009. Der er især tre bygninger i området, som flere af de, der er kommet med forslag, har øje for, og de ser ikke på dem med blide øjne. Det er den gamle auktionshal, den store skibsprovianteringshandel ved siden af den tidligere toldbygning, og det er E. Taabbels fiskeindustri ved Vestre Strandvej overfor rådhuset. Rives ned De to førstnævnte bør rives ned, hedder det. Ved at fjerne auktionshallen bliver der åbnet for frit syn ud over havnen og havet fra midtbyen, og det prioriteres højt. Skibsproviantering, som tidligere var en fiskeindustri, bør rives ned - både fordi den i sig selv ikke er særlig pæn, og fordi det vil være til gavn for den gamle toldbygning. Der er også forslag, om at alle bygninger mellem toldbygningen og havnemesterboligen rives ned, så der for alvor åbnes mellem by og havn og dermed skabes en bedre sammenhæng mellem de to. Området ud mod Vestre Strandvej vil så kunne bruges til et åbent torveareal, så det bliver de gamle murermestervillaer langs Havneplads, der bliver byens ansigt ned mod havnen, eller området kan bruges til mindre dominerende bygninger, som der også er forslag om. Taabbels fiskeindustribygning er heller ikke særlig køn, mener flere, men der er forskellig opfattelse af, hvad der bør ske med den. Yderpunktet i den ene ende er, at den rives ned og erstattes med et moderne forretningscenter, som får et indhold med fisk, innovation, kvalitet, oplevelser, himmel og hav som omdrejningspunkt. Bygningen ligger i umiddelbar nærhed af både rådhuset, havnemesterboligen og de gamle fiskepakhuse, og derfor er det vigtigt, at en ny bygning på stedet tænkes ind i naboskabet og bliver en arkitektonisk perle, hedder det i et af indlæggene. Fisk i stedet for pølser Turisterne kommer til havnen for at opleve fisk, og så kan det ikke være meningen, at der er en pølsebutik midt på havnen. Den bør skiftes ud med et sted, hvor man kan købe fiske-fastfood, hedder det videre. Alle, der har indsendt forslag til, hvordan det centrale havneområde kan/skal bruges i fremtiden, er enige om, at det er den del af havnen, turisterne vil være på og skal være på. Og de er enige om, at havnens overordnede funktion er at være en erhvervshavn, og det skal der ikke ændres på. Men, som det også hedder i en kommentar, så bør fiskerierhvervet og havneerhvervene i fremtiden tage mere hensyn til turisterhvervet, som trods alt er Skagens næststørste erhverv. Verdens centrum - virtuelt Den centrale havn kan indirekte bliver verdens centrum ved at bruge den mest moderne teknologi, og det vil give Skagen et oplevelsesøkonomisk løft, hedder det i et forslag fra Skagen-afdelingen af By og Land. Der kan, måske i den nuværende fiskeindustri, indrettes et voksent oplevelsesrum, hvor der er mulighed for at forlade tid og sted - virtuelt. Der kan være for eksempel være skibssimulatorer og virtuel sejlads med en redningsbåd, og der kan skabes mulighed for at opleve store sports- og kulturbegivenheder som Tour de France, VM i fodbold, Wimbledon, koncerter og lignende på storskærme med billede og lyd i bedste kvalitet. Ved at have topkvalitet suppleret med værdien af at følge disse aktiviteter sammen med mange andre mennesker, skabes muligheder, man ikke kan få andre steder. Et sådant virtuelt center vil også kunne være i forbindelse med andre steder på jorden, så der kan skabes aktiviteter på internationalt plan, som eksempelvis projektet Verdens Ender, der forbandt Skagen med det sydligste Sydamerika. Udstilling Et nyt udstillingscenter på en del af det område, hvor der nu er auktionshal, vil kunne være i samarbejde med store udstillingscentre overalt i EU og have udstillinger og aktiviteter, som hænger sammen med, hvad der sker i de store centre - for eksempel i forbindelse med Fashion Week i København, hedder det. Den store plads mellem de gamle fiskepakhuse og den gamle auktionshal, som forudses revet ned, vil kunne bliver et stort overdækket torveområde, som også vil kunne bruges til forskellige events.