Skagen Nordstrand på vej til Venedig

Arkitektur & Design udstillingen på Aalborg Kunstpavilion. Foto Per Kolind

Arkitektur & Design udstillingen på Aalborg Kunstpavilion. Foto Per Kolind

KUNST/ARKITEKTUR Forma (k) tion Sidste år udsendte Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en pressemeddelelse (14. marts 2005), der omhandlede en styrkelse af det økonomiske vækstpotentiale inden for kultur og oplevelser. En tænketank havde i et års tid arbejdet med emnet og var nået frem til, at det er oplevelser, kultur og forretningssans, der skal sikre ny dansk vækst. Arkitektur & Design, Aalborg Universitet, har taget hul på arbejdet med denne form for oplevelsesøkonomi, hvilket denne udstilling giver eksempel på. Det er studerende på 8. semester, der i samarbejde med udviklere, erhvervsliv, myndigheder o.a. arbejder sammen om et udviklingsprojekt på Skagen Nordstrand. Formålet med projektet er at inddrage forskning og undervisning i samarbejde med regionen og erhvervslivet i et konkret udviklingsprojekt. De studerende er gået tæt på området, og giver i stueetagen bud på "en kunstnerisk og sansemæssig omdannelse" af Skagen Nordstrand. Det er små billeder eller udsnit, der gennem sanseindtryk søger at gengive stedets betydning. Når projektet i løbet af foråret er færdigt, skal resultaterne samles og der skal opbygges en bæredygtigt mobil oplevelsesenhed til Food College Denmark. Når projektet har været vist på den 10. internationale Arkitektur Biennale i Venedig i år, skal denne enhed have fast base på Skagen Nordstrand. På 1. sal kan man desuden se en lang række spændende projekter udfærdiget af studerende på Arkitektur & Design. Igen er udgangspunktet oplevelsesdesign. De mange projekter gengives på plancher og for nogle enkeltes vedkommende også i model. Fra arkitekturdelen kan nævnes et svømmeland ved fjorden, hvor der er sat fokus på oplevelsen af vandet, vandes lyde og af oplevelsen af fjordens vand, som man gennem små kig ud kan se og følge, når man svømmer rundt inden døre. Fra designdelen kan nævnes en fleksibel fritidsbåd, der kan designes i mindste detalje efter ejerens behov. Det ser ikke ud til at de studerende har været tynget af nogen form for begrænsning. Tvært imod virker det, som om de har stillet sig selv spørgsmålet "Hvorfor ikke?", og dermed er nået frem til nytænkning i deres bud på fremtidens oplevelsesdesign. Alice Bergholt Nilssonkultur@nordjyske.dk "Forma(k)tion" Aalborg Kunstpavillon til 4. marts