Skagen nu og i fremtiden

Læserbrev om Skagens muligheder

I en tid hvor de dårlige nyheder næsten står i kø i medierne, er tiden vel kommet til at rette blikket mod det positive i vores by. Her er det naturligt at fokusere på havnen. Det er her tingene sker, det er stedet hvor de store og veldrevne virksomheder findes, med visionære og fremsynede ledere, samt en dygtig medarbejderstab der skaber værdierne, og vellønnede arbejdspladser i fremtiden. Uden disse var vi ilde stillet. I den aktuelle situation, går debatten næsten i selvsving med triste meldinger m.h.t. fabrikslukninger, nedskæringer, skolesammenlægninger og udflytninger m.m. Hvad kan vi gøre for havnen med tilknyttede arbejdspladser, Her må servicen komme i første række, således at man kan tiltrække nye kunder og brugere til havnen, og udbygger de bestående kontakter til vore nabolande. Her bør nævnes Karstensens skibsværft som værende helt i front, med et kundegrundlag, dækkende fra Finland i øst og Grønland i vest er det imponerende hvad der er præsteret, m.h.t. nybyggede topmoderne supertravlere. I en tid der er præget af en knivskarp konkurrence og et ganske højt lønniveau i Danmark. Også fiskernes fiskeindustri, elektromarine og pelagic er med, mange fl. burde nævnes, men det ville føre for vidt. Alt dette kræver en velfungerende havn, med plads til alle. Med til dette hører jævnlig kontrol af vanddybden, det ville være en katastrofe hvis man måtte afvise de kæmpestore trawlere, som i mange tilfælde kræver en vanddybde på tæt på 10 m. Også på Skagen red, er aktiviteten stigende, mange af de tusindvis af skibe der årligt passerer for ind-og udgående til Østersøområdet gør stop ved Skagen, og lader sig servicere med bunkers -supply- ferskvand, og reparationer fra havnens værksteder, o.s.v. Et stort tillykke til Skagen med den nye flotte skipperskole og tak til skolens leder Jørgen Jensen, for hans stædige og utrættelige kamp for dette storslåede projekt som nu fuldføres! Uden hans indsats havde dette næppe ladet sig gøre! Altså! Det KAN nytte. Nu er Skagen også på uddannelsessiden med i forreste række. Til slut kunne jeg ønske mig at nordjyske ville være lidt hurtigere på "aftrækkeren" når der sker noget på havnen! Hvad med at lave en serie artikler hvor man præsenterede virksomhederne og dermed gav et billede hvad der foregår. Jeg tror dette har almen interesse for avisens læsere.