Lokalpolitik

Skagen og Frederikshavn forlovet

Men ikke alle byrådsmedlemmer er lige forelsket, og enkelte taler om tvangsægteskab

SKAGEN:Et stort flertal af byrådet i Skagen Kommune sagde mandag aften ja til, at der kan indledes forhandling med Frederikshavn Kommune om at oprette en ny fælles kommune, ligesom man også er åben for forhandling med andre kommuner, som måtte være interesseret. Som det hele ser ud lige nu, er det nok kun Sæby Kommune, der måske kunne tænkes at gå med i sådanne forhandlinger. Borgmester Hans Rex (V) har i hvert fald efter telefonisk kontakt til borgmestrene i Hirtshals, Hjørring og Sindal konkluderet, at det ikke nu er aktuelt med forhandling med disse kommuner. Og Læsø håber stadig at kunne undgå en sammenlægning via en speciel konstruktion. Beslutningen i byrådet betyder, at der nu vil blive indledt forhandlinger med Frederikshavn, og det resultat, som disse forhandlinger måtte føre frem til, skal jo så selvfølgelig igen til behandling i byrådet. Sidste frist for at finde en løsning er til nytår. Hans Rex har tidligere sagt, at han går ind for etablering af en ny kommune sammen med Frederikshavn, og han slog da også endnu engang fast, at Skagen Kommune med sine 11.900 indbyggere vil være for lille i fremtiden, ikke mindst hvis den skal konkurrere med andre storkommuner på mellem 30.000 og 100.000 indbyggere. Udvikling - Vi er en del af den udvikling, der er i tiden, og det ville være meget forkert, hvis vi bare satte os ned og sagde, at vi ikke ville være med. Vi er nødt til at være offensive, og det er det, som vi nu lægger op til, sagde borgmesteren. - Det er en beslutning, som er følelsesladet, idet nogle vil mene, at vi ved en eventuel kommunesammenlægning mister noget af vores identitet og suverænitet. På den anden side er det en beslutning, der er truffet i Folketinget, og som vi er forpligtet til at forholde os til og arbejde ud fra. I erkendelse af, at vi som kommune fremover ikke kan stå alene går De Konservative ind for, at der indledes forhandlinger med Frederikshavn og eventuelle andre kommuner med henblik på en fremtidig kommunesammenlægning, oplyste 2. viceborgmester Leo Skjødt Mikkelsen (K). Mindre forelsket Også hovedparten af den socialdemokratiske byrådsgruppe sagde ja til så hurtigt som muligt at indlede forhandlinger med Frederikshavn og også meget gerne med Sæby Kommune, hvis de ønsker at være med. Men der er ikke hos socialdemokraterne lige så stor begejstring for det nye som blandt dele af Venstre-gruppen. - Jeg tror ikke, at jeg tager for store ord i munden, når jeg siger, at det er med megen stor modvilje og ulyst, at dele af den socialdemokratiske gruppe er med til at træffe beslutningen. Det er det, dels fordi vi synes, vi har en god og velfungerende kommune med en høj grad af nærdemokrati, og dels fordi vi føler, at det er helt i strid med traditionel dansk demokrati, når et snævert flertal i Folketinget midt mellem to valg uden at høre befolkningen trækker en så gennemgribende ændring af samfundsstrukturen ned over hovedet på borgerne, sagde 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S). Efter i debatperioden at have talt imod en nedlæggelse af Skagen Kommune, har han nu i konsekvens af Folketingets beslutning været nødt til at acceptere, at der reelt kun er to muligheder, enten sammenlægning eller et forpligtende samarbejde med Frederikshavn. - Vi er overbevist om, at vi får mest indflydelse ved en sammenlægning. Hvis vi valgte at indgå forpligtende samarbejder på en lang række områder, ville vi helt fraskrive os indflydelse på, hvordan opgaverne skulle løses, og hvad det skulle koste. Vi måtte acceptere det serviceniveau som Frederikshavn fastsatte og pænt betale ved kasse et, sagde Bjarne Kvist. Nej til ny kommune Kun et af byrådsmedlemmerne, Per Jørgensen (S), vendte tommelfingeren nedad. - Jeg synes hele proceduren har været fundamentalt forkert. Hvor er borgerne henne i alt det, som i høj grad handler om identitet og arbejdspladser? Der er lagt op til yderligere centralisering, og jeg husker tydeligt lukningen af Skagen Sygehus. Hvad bliver det næste, som skal lukkes, fordi man har noget bedre i Frederikshavn? En sammenlægning vil også betyde større arbejdsbyder for byrådsmedlemmerne og færre, der er interesseret i at være med. Jeg savner nogle konsekvensberegninger, og selv om det kan virke som en tom demonstration, stemmer jeg imod forslaget, sagde Per Jørgensen. - Jeg tror aldrig, at Skagen mister sin identitet. Det er den simpelthen for berømt til. Med hensyn til talen om, at et snævert flertal beslutter, at der skal gennemføres en kommunalreform, mener jeg da også at kunne huske, at Socialdemokratiet går ind for en kommunalreform, sagde Inger Støtt (V). - Når jeg hører Per Jørgensen, kommer jeg let til at tænke på nogle af de gange, hvor jeg har været ude i Jollehavnen, hvor gamle fiskere kommer hen og spørger mig, om jeg kan huske dengang, hvor man bare kunne gå hen og købe en jolle og så tage ud at fiske. Verden udvikler sig. Aalbæk og Hulsig har fået gennemført mange ting via aktive borgerforeninger, som påvirkede politikerne, og sådan tror jeg også det bliver med Skagen i en ny storkommune, fastslog Jens Borup (V). - Per, du efterlyser konsekvensberegninger, og det er svært at lave på et tidspunkt, hvor man først skal til at forhandle om et samarbejde, men man kunne jo vende det om og spørge, hvad der ville ske, hvis vi valgte at stå udenfor. Jeg tror ikke, at der er noget at være bange for i en ny storkommune. Frederikshavn ville aldrig få noget ud af at udsulte Skagen. Du vælger med hjertet i stedet for med hjernen, sagde Peter Sørensen (V). - Verden udvikler sig, men det er måske ikke altid i en god retning. To fattige, der bliver gift, bliver ikke rige, men de får mange børn, sagde Per Jørgensen.