EMNER

Skagen også for flygtninge

- Byen er både del- og heltids

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nye borgere fra fjerne lande tilfører landet meget nyt og spændende.

SKAGEN:Samfundet på landets top er ikke altid et samfund på toppen med velhavere, der har overskud til at reklamere med nej tak til reklamer og gøre modstand mod parkeringsafgifter. Det mener i hvert fald en af heltidsskagboerne, Inge Staub Nielsen, som blandt andet har stillet spørgsmålstegn ved, om Skagen er ved at udvikle sig til et deltids-Skagen. - Vi kan lige så godt indse, at vi både er et Deltids-Skagen, men så sandelig også et Heltids-Skagen, der unægtelig består af en meget forskelligartet flok. Hun hentyder hermed til, at siden 1999 har Skagen været bopælskommune for et skiftende antal flygtninge fra blandt andet Irak, Sudan og Indonesien. Skagen er også flygtninge, siger hun og kommer så med en netydning til deltidsskagboer - dem, der kun bor noget af tiden på toppen. - Flygtninge er ikke mennesker, der køber eller sælger helårshuse til skyhøje priser. Nej, det er mennesker, der ofte skal klare sig for et beløb, der svarer til en SU, som udgør cirka 4000 kroner om måneden, og uden mulighed for at kunne tage lån. Det er mennesker, der bor her hele året, og som heldigvis ofte med tiden kommer i ordinært arbejde. Men samtidig er det mennesker med problemer, der i høj grad drejer sig om andre ting, end hvorvidt de skal betale parkeringsafgift eller hvordan de skal undgå reklametyranniet. Dermed ikke være sagt, at disse problemer ikke er væsentlige. Alt er jo relativt, erkender Inge Staub Nielsen. Hvorfor laver hun nu denne sammenligning mellem deltidsskagboernes og flygtningenes problemer? - Jo, lige netop i øjeblikket er en forening behjælpelig med, at få sat nogle aktiviteter i gang for flygtningene. Det er Dansk Røde Kors, der har en koordinator ansat, som er tovholder for frivilliggrupper i flere nordjyske kommuner, med Skagen som sidste skud på stammen. - Til det første orienteringsmøde mødte der mellem 15 og 20 danskere op, som var interesserede i at yde noget aktivt for integrationen her i Skagen. Mødet mundede ud i, at der blev etableret en lektiecafé tirsdag og torsdag på Ankermedet skole. Dansk Røde Kors har ydet økonomisk starthjælp, som blandt andet omfatter en fælles udflugt til Århus først i juni, diverse spil, kontingenter til sportsklubber, og så videre. - Jeg ved, at koordinatoren har henvendt sig til børne-og kulturdirektøren med anmodning om et beløb svarende til det, Dansk Røde Kors har ydet til opstarten. Vi håber på velvillig opbakning. - Det er ikke Skagen kommune, der er denne forenings ”forældre”. - Måske ser det umiddelbart ikke ud til at denne forenings ”børn” kan bidrage med ligeså meget på det kulturelle område som deltidsskagboerne, men nogle ”børn” skal måske have lidt mere støtte i starten, for at deres potentialer kommer til udtryk. Jeg ved, at jo bedre flygtningene falder til, jo større er chancen for, at de bliver boende – og jo flere mennesker de kender, jo bedre falder de til, siger Inge Staub Nielsen.