EMNER

Skagen på skrump

Det kræver en tyk tegnebog, hvis man vil købe hus på Østre Strandvej i Skagen, og byen er skrumpet med 630 indbyggere på tre år.

Det kræver en tyk tegnebog, hvis man vil købe hus på Østre Strandvej i Skagen. Kun Strandvejen nord for København er "dyrere". Arkivfoto: Peter Broen

Det kræver en tyk tegnebog, hvis man vil købe hus på Østre Strandvej i Skagen. Kun Strandvejen nord for København er "dyrere". Arkivfoto: Peter Broen

Stadigt færre og stadigt ældre indbyggere. Det er den demografiske udfordring i Danmarks nordligste kommune. På tre år er befolkningstallet i Frederikshavn Kommune faldet med 559 personer, og jo længere mod nord, jo større fraflytning. Skagen by skrumpede på tre år med 630 indbyggere, svarende til 6,7 procent. Frederikshavn by blev 125 indbyggere mindre, mens Sæby voksede med 239 indbyggere. I de fleste oplandsbyer falder indbyggertallet også, mens det samlede folketal i landdistrikterne, altså folk bosat uden for landsbyerne, vokser. Demografisk udfordring - Problemet er ikke så meget at vi bliver færre, men den demografiske sammensætning. Kvinder i den fødedygtige alder flytter ud af kommunen for at videreuddanne sig, mens der bliver stadigt flere ældre. Gruppen af indbyggere på overførselsindkomster vokser, mens de erhvervsaktive bliver færre. Det siger afdelingsleder Britta Andersen fra kommunens børne- og kulturforvaltning. Hun nærlæser statistikker og prognoser om elevtallene på kommunens skoler. Elevtal styrtdykker Statistikken viser, at kommunens elevtal på seks år svinder med godt 900 hoveder. Skagen alene tegner sig for cirka en tredjedel af faldet. I 2013 vil der ifølge en fremskrivning af elevtallene være cirka 850 elever til de i dag tre skoler i Skagen (Ankermedet, Hedeboskolen og Brovandeskolen). - Udfordringen er at få familier til at bosætte sig her i kommunen. At overbevise om, at vi har så mange kvaliteter, at folk vælger os, når de skal stifte familie og etablere sig, siger Britta Andersen. Sån't var det ikke i 50'erne... For 50-60 år siden var det helt andre problemer, de tumlede med i Skagen. Dengang boomede befolkningstallet, og det gav pladsmangel. I 50'erne var Skagen den hurtigst voksende by i Danmark. Elevtallet på Skagen Skole, der i 1955 skiftede navn til Kappelborgskolen, blev fra 1950 til 1960 fordoblet. Fra 1.000 til 2.000 elever. I 1955 blev Ankermedet Skole indviet, men allerede to år senere og igen i 1959 måtte skolen udvides for at få plads til de mange elever. Skagens indbyggertal toppede i 1980, hvor der var 14.050 indbyggere i Skagen Kommune. Af disse boede cirka 12.000 i Skagen by. I dag er Skagens indbyggertal 8.750.