Ernæring

Skagen satser på olie

Sydamerikansk fiskeolie kan give havn en gylden fremtid

Skagen Havn er en erhvervshavn, og det skal der ikke pilles ved. Men derfor skal den ikke ligge gemt for omverdenen.

Skagen Havn er en erhvervshavn, og det skal der ikke pilles ved. Men derfor skal den ikke ligge gemt for omverdenen.

SKAGEN:Olietankere spiller en vigtig rolle i visionen om den fremtidige trafik på Skagen Havn. De er dog ikke råolie eller raffinerede mineralske olieprodukter, Skagen Havn har fremtidssynet rettet mod. Men derimod fiskeolie. Skagen er i dag helt afhængig af indtægterne fra landing af fisk. Landingsafgifterne udgør halvdelen af havnens indtægtsgrundlag. Men det er også en indtægt, som svinger stærkt i takt med fiskeriets op- og nedture, understregede havnens formand, Hans Rex Christensen, da havnen i går holdt orienteringsmøde for havnens brugere og andre interesserede. Havnen er gået i gang med at udarbejde en 2015 vision. Et af elementerne i arbejdet er finde flere "ben", som havnens økonomi kan hvile på. Havnedirektør Willy B. Hansen pegede på de muligheder, der ligger i, at fiskeolie er blevet en vare, der handles globalt. Nogle af de store leverandører af fiskeolie er lande som Peru og Chile. Fiskernes Fiskeindustri i Skagen har produktionsapparatet til at udføre en forædling, har den nødvendige veterinære grænsestation og prisforholdene mellem råvaren og det forædlede produkt er sådan, at det er rentabelt at fragte fiskeolie fra andre dele af kloden til Nordeuropa til forarbejdning. Havnens visionsarbejde handler om mere end fisk og fiskeolie. Det handler også om muligheden for at udvikle Skagen til udskibningshavn for vindmøller og offshore-aktiviteter, færgedrift og øget godstrafik, nævnte Willy B. Hansen i sin redegørelse. - Skagen er en erhvervshavn, supplerede havneformand Hans Rex Christensen. - Bestyrelsen ønsker ikke boliger på havnen, det tror vi heller ikke havnens brugere gør. Trods udsvingene i landingsafgifter går det økonomisk godt for Skagen Havn, der fik et overskud på 6,8 mio. kr. i 2007. Formanden tilskrev ejerforholdet en helt afgørende betydning for havnens dynamik. Skagen Havn ændrede for syv år siden status fra statshavn til kommunal havn. Hans Rex nævnte samarbejdet om den ny fiskefabrik, Skagen Pelagic som et skoleeksempel. Havnen lovede straks at følge op med ny kaj og indpumpningsudstyr, da byggeplanerne kom frem. - Det kunne vi gøre, fordi vi ikke først skulle en omvej over finansloven, sagde han. Havnen har de senere år investeret massivt i nyanlæg og senest i en stor udvidelse af landarealet. Investeringerne løb i 2007 op i 96 mio. kr. Det er sket uden tilsvarende stor låneoptagelse. En stor del finansieringen af de senere års investeringer er blevet tilført havnen udefra som EU-støtte, og havnen har selv bidraget med betydelige driftsoverskud.