Kunst

Skagen - set med et fotografiapparat

To nye bøger sætter fokus på Skagen som fotografer ser byen

SKAGEN:Der er ingen ende på det antal bøger, som er skrevet - og som med garanti vil blive skrevet - om kunstnerne i Skagen. Men malerne er ikke de eneste billedmagere, som har øje for skagboerne, for Skagen, for lyset og for naturen omkring Skagen. Fotograferne er der også. Det kan man se i to nye bøger, som netop er udkommer på Lamberths Forlag. De to bøger beskæftiger sig med hver sin tidsalder - Skagen, som der var omkring forrige århundredeskifte, og Skagen, som der er i dag. Og selv om de har Skagen som fællesnævner, er de lige så forskellige, som den tid, de hver for sig beskæftiger sig med. Lederen af Skagens Lokalsamling, bibliotekar Hans Nielsen, har samlet tekst om og fotografier af de mange fotografer, som arbejdede i Skagen omkring forrige århundredeskifte, og hovedvægten i hans bog "Skagens Fotografer" er lagt på driftbestyrer H. P. F. Lundsteens fotografier. Lundsteen var den første driftbestyrer for Skagensbanen - i dag en del af Nordjyske Jernbaner - og hans store hobby var at fotografere. - Vi har kendt til mange af hans fotografier i en årrække, og heldigvis lykkedes det Det kongelige bibliotek at købe hans samling af negativer, da familien solgte dem for nogle år siden, siger Hans Nielsen. Hans Nielsen er som lokalhistoriker specielt begejstret for Lundsteens fotografier, fordi han rettede sit hjemmelavede kamera mod mange forskellige motivere - og ikke blot fungerede som portrætfotograf eller som gæstende fotograf, der mest forvigede de kendte attraktioner. - Lundsteens fotografier er i mange tilfælde som en pressefotografs billeder. Han var med, når redningsfolkene var i aktion for alvor, og han fotogaferede, da Vendsyssel i november 1895 blev lammet af et meget voldsomt snevejr, fortæller Hans Nielsen. Lundsteen er desuden interessant, fordi han var en af flere fotografer, blandt dem kunstnerne selv, som tog fotografier på kunstmalernes bestilling, så de havde et fotografi at holde sig til, når de senere arbejdede med maleriet i atelieret. - Der er flere eksempler på et sådant samarbejde mellem kunstner og fotograf i bogen, ligesom der også er eksempler, som viser, at fotograferne lod sig inspirere af de malerier, kunstnerne skabte, siger Hans Nielsen. Størstedelen af "Skagens Fotografer" omhandler H. P. F. Lundsteen og hans billeder, men der var mange andre fotografer, som arbejde i Skagen på den tid, og der er i bogen omtale af og fotografier af ialt 15 forskellige fotografer. Anno 2005 Anderledes er det med den anden nyudgivelse fra Lamberths Forlag - Skagen - landskab, liv, lys. Det er en bog med nye fotografier af Hans Peter Christoffersen, som i en halv snes år har haft eget fotoatelier i Skagen. Ud over at virke som portrætfotograf, har han illustreret flere bøger om Skagen, ligesom han selv ynder at opsøge motiver overalt i byen, på havnen, på Grenen og i den øvrige natur i Skagen Kommune. Det kom der for et par år siden en foto-bog, som mest henvendte sig til turister, ud af. Den blev tryk i 4.500 eksemplarer, og bogen har været udsolgt siden i fjor. Mange af fotogafierne i den nye bog stammer fra den første udgave. Men ud over, at der er sket en ændring af både format og layout, er nyudgivelsen også suppleret med en række nye af Hans Peter Christoffersens fotografier. Den nye bog er også primært henvendt til turister og folk udenbys, som elsker Skagen - skagboerne kan jo blot gå udenfor deres dør og selv opsøge de samme steder. Men måske de alligevel også kan have glæde af bogen, for Hans Peter Christoffersen ser tingene og motiverne på sin egen måde. Han formår i mange af fotografierene at fange både motiv og den atmosfære, han fornemmer. Skagens Fotografer af Hans Nielsen er på 61 sider og koster 199 kroner. Skagen - landskab, liv, lys af Hans Peter Christoffersen koster 149 kroner. Begge er udsendt på Lamberths Forlag.