Lokalpolitik

Skagen skal have et kulturhus

Borgmesteren mener stadig, at mulighederne er gode

SKAGEN:Mens en del af borgerne i Skagen efterhånden er begyndt at tvivle lidt på, om et kulturhus nogen sinde bliver en realitet i Skagen, var meldingen fra borgmester Hans Rex (V) ret klar på Venstres generalforsamling i Skagen. Spørgsmålet er så stadig, hvor, hvornår og hvor stort, men også det mener borgmesteren, at politikerne inden for en overskuelig tid vil finde svaret på. - Hvis man ser på Skagen som by, så er jeg ikke spor i tvivl om, at vi skal have et kulturhus, og det tror jeg vores gruppe i Venstre er meget enig i, at vi skal have. - Vi skal have et kulturhus, som passer til Skagen, og vi skal have lavet det på en økonomisk måde, som vi kan være bekendt, for det er faktisk sådan, at hvis nogen forestiller sig, at vi bare kan bygge et kulturhus, fordi vi kan skabe økonomi til det, så hænger det ikke sådan sammen. - Det anlægsbudget, som vi har i kommunen i dag på 20,8 millioner kroner, er godkendt af Indenrigsministeriet. Regeringen har jo følt sig tvunget til at gå ind og regulere anlægsudgifterne, så vi ikke får samme situation som ved kommunesammenlægningen i 1970, hvor der blev bygget et meget stort antal haller. Dispensation - Hvis vi skal bygge et kulturhus nu, skal vi have dispensation fra denne ordning. - Selv om vi er i stand til at sælge andre bygninger, som ville blive ledige i den forbindelse, og som måske kunne betale for byggeriet, så skal vi alligevel have en godkendelse fra Indenrigsministeriet, og om det er muligt, kan vi ikke sige noget om, men kommunerne ligger som helhed 3,5 milliarder over den ramme, som er udmeldt i forbindelse med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, og derfor tror jeg ikke, at det bliver nogen let sag at få dispensation. - De anlægsopgaver, som vi arbejder med skal være afsluttet, inden vi går ind i en ny kommune, altså inden 1. juli 2007, så det haster altså rigtig meget. - Jeg har godt set, at 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S) siger, at vi nok kunne have nået det, hvis vi ikke havde haft det mellemspil med Kappelborgskolen, men hvis den plan, som socialdemokraterne havde i sin tid om lukning af Kappelborgskolen, var blevet gennemført, så ville det ikke være muligt at lave noget om på Kappelborgskolen før i 2007. Så jeg forstår ikke helt den udmelding, sagde Hans Rex, der dog stadig er optimistisk med hensyn til at få etableret kulturhus i Skagen. Optimistisk - Jeg tror, at byrådet vil være i stand til at finde en fornuftig løsning på et kulturhus. Jeg føler mig 100 procent overbevist om, at vores kommende samarbejdspartnere i Frederikshavn og Sæby også vil være med til at støtte op om det her. - Derfor skal vi have det her rigtigt gennemlyst. Det tror jeg også, at vi har fået, så nu skal vi have en politisk debat af, hvordan det her skal skrues sammen, men derefter skal vi også give os tid til at få lavet det ordentligt. - Vi skal skabe et projekt, der kan bære mange år frem, og som forhåbentlig kan blive fyldt ud med gode aktiviteter, så man om nogle år kan sige, at det var faktisk godt, det de fik lavet i 2006, 2007 og 2008. - Vi har som bekendt sendt en analyse til høring i de politiske grupper, og vi har fået en orientering om det i byrådet. Vi modtager gerne stadig indput, men vi vil også gerne have tid til at drøfte det her ordentligt på en seriøs måde, fastslog Hans Rex.