Skagen Skipperskole skal uddanne vagter til civile skibe

Skagen Skipperskole har indgået en aftale med sikkerhedsfirmaet Guardian - Global Business Security om uddannelse af Maritime Security Officers (MSO).

Her på den nye skipperskole kan bevæbnede vagter tage en del af en ny uddannelse.
Foto: Kurt Bering

Her på den nye skipperskole kan bevæbnede vagter tage en del af en ny uddannelse. Foto: Kurt Bering

Danske skibe har nu tilladelse til at medtage bevæbnede vagter ved sejlads i højrisiko-områder. Sikkerhedsfirmaet Guardian GBS tilbyder denne service til rederne og vil sikre sig, at de udsendte vagter er veluddannede. Guardian beskæftiger sig med sikkerhedsløsninger på alle niveauer, opererer internationalt og varetager primært opgaver for danske offentlige og private virksomheder, der er repræsenteret i konfliktområder. Guardian GBS og Skagen Skipperskole har igennem længere tid arbejdet på at udvikle et uddannelsesforløb. Det har været vigtigt for begge parter, at uddannelsen er en kvalitetsuddannelse, der også er kompetencegivende. Adgangskravet til uddannelsen er, at en fremtidig MSO har været udsendt tidligere af den danske stat på internationale opgaver i for eksempel Bosnien, Irak eller Afghanistan. Uddannelsen er et fire ugers kursusforløb, hvor to uger kommer til at foregå i Nordjylland. Eleverne skal være på Skagen Skipperskole efterfulgt af brandkursus på Brandskolen i Hvims og søsikkerheds-kursus på MARTEC i Frederikshavn. Ugen på Skagen Skipperskole indeholder et Ship Security Officer kursus, grundlæggende sikkerhed og endelig grundlæggende navigation og radarkendskab i skolens simulator. Skagen Skipperskoles forstander Anders Andersen er glad for at det er lykkes at få uddannelsen til Nordjylland. Denne uddannelse supplerer Skagen Skipperskoles intentioner om at udvide kursusafdelingen, når den nye skole tages i brug ved årsskiftet.