Hospitaler

Skagen Sygehus på tynd is

Kun fire af seks sygehuslægestillinger i Skagen er besat

SKAGEN:Pas på isen er tynd. Dette skilt kunne passende sådan i overført betydning stå ved Skagen Sygehus som en påmindelse om, at den nye aftale og dermed hele det lokale sygehus hviler på et noget spinkelt grundlag. For godt nok vandt lokalsamfundet kampen om det lokale sygehus i den afgørende runde, da man i Nordjyllands Amt skulle tage stilling til dette års budget, og godt nok er der også indgået en aftale for de næste fem år. Men derfor kan det altså godt gå galt alligevel. - Isen er tynd, og det hele hviler på et spinkelt grundlag. Som jeg ser det lige nu, er den største fare for sygehuset, at en af de fire lokale sygehuslæger skal sige deres stilling op. Det er der ingen udsigt til nu og her, men hvis det skulle ske, vil det hele let smuldre, konstaterer sygehuslæge Poul Christensen, der understreger, at han udelukkende udtaler sig på egne vegne. Han var sammen med afdelingssygeplejerske Hanne Pilgård torsdag aften inviteret med til Det konservative Folkepartis generalforsamling på Sømandshjemmet i Skagen, så de kunne give en aktuel orientering om Skagen Sygehus' situation, og også her understegede de kraftigt, at det var deres egne vurderinger, som de kom med. Lægemangel - Der har været problemer med lægemangel mange steder i Danmark, men vi har faktisk været heldige i Skagen i mange år. For et par år siden stoppede én af sygehuslægerne, og nu her per 1. februar stopper endnu en af sygehuslægerne, så kun fire af de i alt seks normerede lægestillinger er besat. Det er vores store problem, for hvis der smutter én mere, så er vi så langt nede, at det begynder at smuldre. Det er en af de største umiddelbare trusler, som vi står overfor, konstaterer Poul Christensen. Den ene stilling som sygehuslæge, der har været ledige i et par år, har løbende været slået op som ledig, uden at det har givet resultat. - Der har været forespørgsler i forbindelse med den ledige stilling, men der har ikke været egentlige ansøgere, fastslår Poul Christensen. En anden trussel er den øgede specialisering, men det mener han ikke, er så stort et problem for Skagen. - Der er masse af patienter, der fejler noget, som vi lige så godt kan behandle i Skagen som i Frederikshavn. De, der har behov for en specialbehandling, som vi ikke kan klare i Skagen, skal vi selvfølgelig sørge for at sende videre på en betryggende måde, og det mener jeg faktisk, at vi er gode til, siger Poul Christensen. Sygehuslægerne i Skagen arbejder også noget af tiden på sygehuset i Frederikshavn. Det giver ekstra arbejde til Frederikshavn, samtidig med at lægerne i Skagen får mulighed for bedre at holde sig fagligt ajour med det hele. - Af hensyn til vagtordningerne skal vi være et vist antal sygehuslæger i Skagen, og det betyder så, at der er tid til andre opgaver i Frederikshavn, forklarer Poul Christensen. Endelig er der som en tredje trussel for Skagen Sygehus' fremtid hele Nordjyllands Amts økonomi, men det er jo ikke noget nyt. Nye muligheder I den nærmeste fremtid handler det nu om at finde udviklingsmuligheder, der kan være med til at sikre sygehusets fremtid. - Jeg ved ikke om det er realistisk at kombinere det offentlige med noget privat. Der er jo også muligheder inden for det offentlige system. Det kunne for eksempel være gigtpatienter eller noget med genoptræning, men det ville koste amtspenge, og er vi i stand til at motivere amtet til at bruge flere penge, når de for kort tid siden ville lukke det hele for at spare penge, spørger Poul Christensen. Der er mere om Skagen Sygehus inde i avisen.