Skagen Sygehus reddet - foreløbig

Forligsparter udsteder ekstra frist. Også krisecenter i Frederikshavn får forlænget sin levetid

Hospitaler 25. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: De syv partier og lister i Nordjyllands Amtsråd indgik i går forlig om budgettet for 2003. Aftalen er ensbetydende med en uændret amtsskat på 12 procent næste år foruden en fornyet livline til Skagen Sygehus. Nedlæggelsen af amtets nordligste sygehus er således - indtil videre - taget af den politiske dagsorden. Forligsparterne giver sygehuset en frist til årets udgang med hensyn til en udmøntning af det stillede sparekrav på syv mio. kr. i 2003-budgettet, sådan som man lokalt har talt for. Meldingen fra amtet er i den henseende klar og utvetydig. Hvis besparelsen ikke findes, så bliver sygehuset lukket, og bygningerne solgt. En anden varm kartoffel i budgetspillet har været spørgsmålet om nedlæggelse af krisecentret i Frederikshavn. Det får fornyet levetid for 2003, og samtidig iværksætter amtet en analyse af krisecentrenes rolle for at få et samlet overblik over behov og struktur for i givet fald at foretage strukturelle ændringer i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2004. Fælles sygehusledelse Det helt store omdrejningspunkt i budgetforhandlingerne har været den fremtidige nordjyske sygehusstruktur, og et andet resultat af gårsdagens forhandlinger blev bl.a., at sygehusene i Brovst og Dronninglund får fælles ledelse med Aalborg Sygehus. De kirurgiske funktioner på de to sygehuse flyttes til Frederikshavn Sygehus, og Brovst og Dronninglund sygehuse vil herefter have status af akutte medicinske sygehuse. Frederikshavn Sygehus får foruden de planlagte operationer også en fødselsfunktion. Den akutte kirurgi samles på Hjørring Sygehus. Alle grupper er med Gårsdagens budgetforlig er indgået mellem samtlige partier og lister i amtsrådet, og det er socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, de radikale og Amtslisten. I fjor var de konservative i øvrigt ene om at stå uden for budgetforliget. Selv om økonomiudvalget og gruppeformændene nu er blevet enige om budgettet for 2003, så er alle amtsrådsmedlemmer endnu ikke taget i ed, forstået på den måde, at enkelte meget vel kan finde på at "springe i målet", når der skal stemmes ved 2. behandlingen tirsdag 8. oktober. Skagen taget på ordet Amtsborgmester Orla Hav (S) var svært godt tilfreds med såvel forløb som resultat, da han over middag i går havde fået samtlige gruppeformænds underskrifter på den indgåede aftale. - Det har absolut ikke været nogen let opgave, og jeg betragter det som en forsmag på, hvad der venter os med hensyn til budgetlægning i de kommende år, siger Orla Hav. - Angående Skagen Sygehus så har vi lyttet til de mange kommentarer og forslag, der er fremkommet her i den forløbne offentlighedsfase. Vi tager så at sige forslagsstillerne på ordet om, at det kan lade sig gøre at finde besparelser på syv mio. kr., men hvis modellen ikke virker, så bliver sygehuset lukket. - Vi går ikke efter at nedlægge sygehuse - men at få økonomien til at hænge sammen på en fornuftig måde, og det er baggrunden for, at vi har lavet dette kompromis angående Skagen Sygehus. - Jeg finder ikke, at vi stikker hovedet i busken eller ikke tør træffe upopulære beslutninger. Man kan vel ikke bebrejde os, at vi lytter til folks argumenter om at bevare Skagen Sygehus, og nu må det så komme an på en prøve. Det modsatte ville derimod have været kritisabelt, mener Orla Hav. Amtsborgmesteren betegner selv næste års budget som et nedjusteringsbudget, selv om der på papiret er tale om en vækstudvidelse på 2,8 procent i 2003. Amtet gør brug af alle sine lånemuligheder for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Der er på den ene side skåret 156 mio. kr. af budgettet, mens der på den anden side er lagt 244 mio. kr. oveni. Ikke krisebudget Venstres Niels Kr. Kirketerp finder det misvisende at kalde budgettet for et krisebudget. - I modsætning til andre beklager jeg heller ikke forudsætningerne for budgettet, og der er selvfølgelig både givet og taget. - Jeg synes, at det er godt, at Skagen får en chance, men hvis ikke de kan spare syv mio. kr., så lukker de sig selv, siger han. Socialdemokraternes Ulla Astman Nielsen var tilfreds med, at det var lykkedes at samle alle grupper i amtsrådet om budgettet. - Jeg vil gerne understrege, at der også er noget i forliget, der absolut ikke har groet i vores baghave. Men jeg er tilfreds med, at der er fundet en løsning i Skagen, tilføjer hun. Den konservative Anders Stenild mener ikke, at budgettet indeholder drastiske beslutninger, og han bakker helt op bag, at Skagen Sygehus nu får lov til at bevise, om personalets spareforslag holder vand. - Budgettet er ikke det skønmaleri, som vi gerne havde set, men det er meget vigtigt for mig, at Skagen Sygehus og krisecentret overlevede, siger Kurt Borregaard fra Dansk Folkeparti. Amtslistens Knud Størup: - Vi har skullet begrænse os med dette budget, som på ingen måde kan betegnes som et udviklingsbudget. Med hensyn til Skagen Sygehus så har vi lyttet til diskussionen i befolkningen, og det har jeg det godt med. Den radikale Gunhild Bach Nielsen peger på, at selv om det var nødvendigt at tilføre sundhedsområdet og social- og psykiatriområdet yderligere ressourcer, så skal man passe på ikke at udsulte andre på den bekostning. Hun tænker på bl.a. uddannelsesområdet, hvor hele vores fremtid jo ligger, som hun udtrykker det.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...