Hospitaler

Skagen Sygehus skal konkurrere

Det kommende ryg- og gigtcenter i Skagen skal være så dygtigt, at det også bliver attraktivt for patienter fra andre dele af landet.

- Centret etableres naturligvis først og fremmest af hensyn til de nordjyske ryg- og gigtpatienter. Men vi vil da også være åbne over for at tage imod patienter fra andre amter i det omfang, der er kapacitet til det, siger Karl Bornhøft (SF), formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Hidtil har nordjyske ryg- og gigtpatienter været henvist til eksempelvis gigtsanatorierne i Århus og Middelfart samt Kong Chr. 10's Gigthospital i Gråsten. Men når centret i det nedlagte sygehus i Skagen er færdigt efter sommerferien næste år, regner Karl Bornhøft med, at stort set alle nordjyske patienter vil vælge det tilbud. - På sådan et center vil der ganske givet opstå en venteliste. Så må patienterne komme til i den rækkefølge, deres lidelse kræver. Det må komme an på en lægefaglig vurdering, siger han. På ryg- og gigtcentret bliver der 20 sengepladser. Patienterne vil blive tilbudt et behandlingsforløb på tre uger. Det svarer til, at der er plads til cirka 280 patienter på et år. Amtets sundhedsudvalg er netop blevet præsenteret for en detaljeret beskrivelse af funktionerne på det kommende center og en oversigt over det personale, der er behov for. Der vil blandt andet blive tilknyttet en læge, fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejersker.