Skagen Sygehus som privathospital

Operationer 28. september 2002 08:00

SYGEHUSET:"Ja, så kunne vi løfte bryster." Således fortolkede Bjarne Kvist mit indlæg under borgermødet forleden. Tja, det er nu altid rart at have noget pænt at se på, men sådan var mit forslag ikke ment. Vi skal kæmpe med al vores energi og argumentere for at bevare Skagen Sygehus, og det har skagboerne gjort fortræffeligt. Det lå i luften ved mødet i Skagen Kultur- og Fritidscenter, at vore amtspolitikere havde truffet en afgørelse på forhånd, nemlig at reducere sygehusets aktiviteter og i værste fald helt lukke det. Derfor mit forslag om at undersøge mulighederne for etablering af et privathospital, som langt må være at foretrække frem for et vandrerhjem, hotel eller parkeringshus. Uanset om amtsrådet på baggrund af mange gode argumenter og et enormt pres fra borgerne bestemmer sig for en bevarelse af sygehuset, vil jeg fortsat foreslå, at man kan indrette en afdeling med et eller flere specialer i privat regi - på et højt professionelt og internationalt anerkendt niveau. Tænk blot på de muligheder Skagen kan tilbyde patienter under en efterfølgende rekreation. Og det gør vel ikke noget, vi skaber nye arbejdspladser i kommunen - med deraf øgede skatteindtægter. Lad mig fremføre et eksempel som argumentation for at give plads for et privathospital i en del af Skagen Sygehus. Buxtehude Sygehus i Tyskland, hvor jeg er blevet opereret for kræft, er ramme om både et offentligt sygehus og privat hospital. En gang årligt møder jeg til kontrol. Umiddelbart efter scanningen er foretaget udskrives resultatet, mens jeg klæder mig på, hvorefter jeg kan aflevere det til den læge, der i sin tid opererede mig. Skulle scanningen vise nogen form for tilbagefald, ville jeg øjeblikkeligt blive indlagt og opereret den følgende dag. Politikerne burde satse på at bevare de mindre sygehuse som private eller kombineret offentlige/private. Virksomheder og borgere kan jo tegne forsikring til dækning af omkostningen på et privat hospital og det offentlige sundhedsvæsen kan benytte de private til løsning af relevante opgaver - ligesom vores amtslige sundhedsudvalg allerede er begyndt at købe operationer på et privat hospital syd for grænsen, for at man kan få nedbragt ventelisterne. For nylig var jeg indkaldt til undersøgelse og behandling på Aalborg Sygehus for et kredsløbsproblem. Personalet straks fra receptionen, videre hos sygeplejerskerne og læger var meget venligt, kompetent og professionelt. Den samlede undersøgelse og behandling blev foretaget i løbet af omkring en time (sammenlagt), men mit ophold på Aalborg Sygehus var i alt cirka fem timer. Der var altså undervejs i forløbet cirka fire timers ventetid. I ventetiden tænkte jeg på, hvordan et privathospital sandsynligvis ville have indkaldt flest mulige patienter, som skulle have foretaget nogenlunde ensartede undersøgelser og behandlinger i løbet af én dag, så ventetiden for den enkelte kunne reduceres. Et hospital lidt uden for Gøteborg arbejder efter sådan et princip. Min konklusion er fortsat den, at vi skal kæmpe for at bevare vort sygehus i Skagen, som det er i dag, og eventuelt udvide det med et eller flere specialer i privat regi.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...