Hospitaler

Skagen Sygehus står uden ansøgninger til lægejob

Lukningsspøgelset kan meget vel blive trukket ud af skabet igen

SKAGEN:Trods ihærdige anstrengelser er det endnu ikke lykkedes at få besat de to ledige lægestillinger på Skagen Sygehus. De to læger er hårdt savnede, da det er en forudsætning for det nu fastlagte vagtberedskab på sygehuset, at man konstant kan råde over seks sygehuslæger til at få dækket vagterne ind, for at den akutte medicinske modtagefunktion rent bemandingsmæssigt skal kunne fungere døgnet rundt. I dag har man kun fire fastansatte sygehuslæger til rådighed, og for at få den mandskabsmæssige kabale til at gå op har sygehuset derfor været nødt til at købe kostbare lægevikartimer til mindst det dobbelte af en normal timeløn. Og det er i længden en meget dyr og ikke holdbar løsning for et sygehus, der i forvejen har ondt i økonomien. Nordjyllands Amtsråd godkendte på sit møde i december i fjor en økonomisk konstruktion for Skagen Sygehus' forsatte eksistens, efter at det i en rum tid havde haft lukningstrusler hængende over hovedet. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2003, og man har siden da ledt med lys og lygte efter to læger til de ledige job. Den anvendte praksis med at købe kostbare lægevikartimer har efterhånden stået på i 9-10 måneder, og timerne er købt af dels de fastansatte læger, dels af udefrakommende læger. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl H. Bornhøft (SF), oplyser, at man ikke har modtaget nogen ansøgninger overhovedet til stillingerne. - Og det er jeg naturligvis meget ked af. Jeg føler også, at det er skuffende, at ingen læger har vist den mindste interesse for at komme til Skagen Sygehus, og det er selvfølgelig ikke et godt varsel med hensyn til at få stillingerne besat på sigt, siger han. Bornhøft har den holdning, at den nuværende situation ikke er holdbar i længden, og det gælder både den økonomiske side af sagen foruden også den rent faglige. - Jeg mener, at vi må have en afklaring af situationen i Skagen senest ved udgangen af i år, for det kan naturligvis ikke bare køre på denne måde år efter år, understreger han. Han vil dog ikke sige noget om, hvad der i givet fald skal ske, hvis situationen ved årsskiftet fortsat er uafklaret med hensyn til at få lægestillingerne besat. - Det må vi tage stilling til til den tid, tilføjer Karl H. Bornhøft.