Skagen Sygehus stadig i fare

200 skagboer havde håbet på en mere positiv meldig fra amtsgården

Hospitaler 11. september 2002 08:00

SKAGEN/AALBORG: De cirka 200 tilhørere fra Skagen Kommune, som i går overværede amtsrådspolitikernes diskussion om næste års budget, kunne ikke tage hjem med en klar forvisning om, at Skagen Sygehus er reddet. Og stemningen var lidt mat i de fire busser på vejen hjem til Skagen, efter at de fleste nok på vejen ind til Aalborg havde håbet på, at der ville komme noget mere kontant og positivt frem om Skagen Sygehus' fremtid i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet. Budgetdebatten varede cirka to timer, og cirka 75 procent af disse to timer gik med at snakke om sygehuse og det sociale område. Cirka en halv snes amtsrådsmedlemmer satte da også spørgsmålstegn ved den model, som betyder lukning af sygehuse. Svend Erik Hald (S) fra Skagen meldte helt klart ud, at han ikke under nogen omstændigheder kunne stemme for en lukning af Skagen Sygehus, mens det andet amtsrådsmedlem fra Skagen, Inger Støtt (V), ikke kom med kommentarer til en eventuel sygehuslukning. Hun havde nemlig meldt afbud til amtsrådsmødet. Det konservative amtsrådsmedlem Knud Kristensen, Aars, lovede at komme med andre spareforslag for i alt 21,7 millioner kroner svarende til det, der ifølge forslaget skal spares på sygehusene i Skagen og Brovst. Bjørn Danielsen (A), Frederikshavn, sagde, at det måske kunne være en ide at udskyde hele spørgsmålet om sygehusstruktur et år og så bruge denne tid til at se på konsekvenserne. - Jeg har sjældent set så tyndt et materiale, og jeg synes ikke, at det klart fremgår, hvorfor man vil nedlægge Skagen Sygehus, konstaterede Bjørn Danielsen. Jens Chr. Larsen (V), Frederikshavn, sagde, at øvelsen består i at give folk den størst mulige tryghed ved at have et sygehus tæt på, samtidig med at man har mulighed for den højest specialiserede behandling i forbindelse med en indlæggelse, når der er brug for det. Det var et synspunkt, som amtsborgmester Orla Hav (S) ikke kunne blive uenig med ham i, men samtidig noget, som amtsborgmesteren mente, der kunne blive meget svært at gennemføre i praksis. Orla Hav måtte før amtsrådsmødet kom i gang ud for at tage imod i alt 11.477 underskrifter til forsvar for at bevare Skagen Sygehus. Det var formanden for Skagen Sygehus Venner, byrådsmedlem Per Jørgensen (S), der overrakte de mange underskrifter, som er samlet ind i løbet af en enkelt uge. Blandt de mange skagboer ved overrækkelsen var også amtsrådsmedlem Svend Erik Hald og borgmester Hans Rex (V), og skagboerne havde stillet sig op uden for amtsgården med bannere og plakater. Orla Hav konstaterede, at de mange underskrifter gjorde indtryk, og at han vil sørge for, at underskrifterne også kommer til de andre amtsrådsmedlemmers kendskab. Hans Rex takkede ved samme lejlighed for, at så mange fra Skagen Kommune var mødt op på amtsgården, og til Orla Hav sagde han, at Skagen Kommune vil komme med alternative forslag med hensyn til de besparelser, som en lukning af Skagen Sygehus vil kunne give.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...