Skagen trækker

Regionspolitiker villig til at bløde op på firkantede krav

NORDJYLLAND:Engang slog flere af landets ypperste kunstmalere gækken løs i Skagen. Siden er andre kunstnere, kongelige, kendisser og ganske almindelige mennesker strømmet til Danmarks nordligste by, hvor det hævdes, at lyset er noget helt særligt. Og nu har lægeverdenen også fået øjnene op for herlighederne. I hvert fald ønsker to erfarne hudlæger, som i dag arbejder et andet sted i landet, at etablere praksis i Skagen. Foreløbig står det hen i det uvisse, om Region Nordjylland vil indgå en overenskomst med de to læger, hvis postnummeret på deres praksis er 9990 Skagen. Overenskomst forusætning En overenskomst med regionen er en forudsætning for, at lægerne er sikret kunder nok. - Umiddelbart kan jeg da ikke se, hvad der skulle være til hinder for, at vi indgår en overenskomst med dem, siger regionsrådsmedlem Per Nielsen (V). I dag er der kun én hudlæge tilbage i hele Vendsyssel. Det er Einar Odd Løland i Frederikshavn, som har bebudet, at han går på pension i løbet af sommeren. Det er endnu ikke lykkedes ham at få solgt sin praksis. Men efter hvad NORDJYSKE erfarer, har de to hudlæger været i forhandling med ham om at købe på betingelse af, at de kan flytte praksis til Skagen og vel at mærke få en aftale med regionen, som sikrer et vist patientgrundlag. - Om den hudlægepraksis ligger i Frederikshavn eller Skagen, er i mine øjne sådan set lige meget. Så vidt jeg ved, er der lige langt begge veje. Så om skagboerne skal køre til Frederikshavn, eller om frederikshavnerne skal køre til Skagen er vel hip som hap, siger Per Nielsen. I det hele taget synes han, at regionen bør være imødekommende over for praktiserende speciallægers ønsker og behov. For eksempel i højere grad overlade til lægerne selv at bestemme, hvor de vil etablere deres praksis. - Naturligvis skal vi fortsat skele til nogle geografiske hensyn. Men hvis de ellers er opfyldt, er det da alle tiders mulighed for at få flere praktiserende speciallæger til Nordjylland. For eksempel er det stik mod alle planer og odds lykkedes at få en privatpraktiserende øjenlæge til at etablere sig i Nykøbing. Han er kommet til egnen, fordi han interesserer sig for fugle og slog sig derfor ned i Lild Strand i Han Herred. Når han etablerede sig i Nykøbing, var det fordi regionen var behjælpelig med at etablere et behandlerhus dér. Tilsvarende er det lykkedes Sygehus Thy-Mors at lokke læger til, fordi der er gode muligheder for at surfe. - Vi skal benytte os af de muligheder, vi har for at skaffe praktiserende speciallæger til landsdelen. Og jeg vil såmænd have det fint med, at nogle af dem etablerer sig i Skagen, hvor sygehusets hovedbygning står tom, siger Per Nielsen. - Naturligvis er vi nødt til at vurdere hvert enkelt tilfælde. Det nytter jo ikke, at alle praktiserende speciallæger - herunder øjen- og ørelæger - slår sig ned samme sted i regionen. Men vi bør altså så vidt muligt imødekomme lægernes behov, tilføjer han. Medzait Ljafiti (S), der er formand for regionens samarbejdsudvalg for speciallægeområdet, er en smule mere forbeholden. - Hvis vi geografisk skal flytte et af de såkaldte ydernumre, bør der være gode argumenter for at gøre det, siger han. Medzait Ljafiti vil dog ikke forhånd afvise, at også han vil være parat til at lade regionen indgå overenskomst med de to hudlæger, selv om de slår sig ned i Skagen. - Foreløbig vil vi gerne høre mere om, hvad det egentlig er, de vil. Så kan vi træffe beslutning ud fra det, siger han. I forvejen har regionen indgået aftale med en hudlæge, der 1. januar opretter praksis i Brønderslev. Region Nordjylland har i øjeblikket en praksisplan for speciallæger ude til høring. Når planen som ventet bliver vedtaget, bliver det lettere for regionen at tillade flytning af speciallægepraksis.