Skagen tvivler nu på redningsplan

Ansatte troede, der var 16-18 mio. kr. til at drive sygehus videre for - men der er kun 14,5 mio. kr.

Hospitaler 26. september 2002 08:00

SKAGEN: Skagboerne tvivler stærkt på, at der kan drives et sygehus i Skagen for dé penge, amtsrådets partier nu er parate til at stille til rådighed. Beløbet i budgetforliget er nemlig et par mio. kr. mindre end dét, personalet på sygehuset og byrådet i Skagen har brugt i sine beregninger. - Så det er noget af en tilsnigelse, når amtsborgmesteren og andre siger, at de med budgetforliget har imødekommet os, siger sygehuslæge Poul Christensen, Skagen. Når der oven på budgetforliget er opstået tvivl om beløbene, er forklaringen tilsyneladende, at amtet først i sidste øjeblik har opgjort, hvad det i dag rent faktisk koster at drive sygehuset. Forløbet ser sådan ud: For et par uger siden, da byrådet i Skagen og sygehusets personale tog fat på at udarbejde et ændringsforslag til udspillet om helt at lukke Skagen Sygehus, blev det fra sygehusets ledelse i Frederikshavn oplyst, at det i dag koster 20-25 mio. kr. årligt at drive sygehuset. De lokale kræfter gik derefter i gang med at finde en model, der kunne realiseres for 25 minus syv mio. kr. - altså ca. 18 mio. kr. Når det ikke umiddelbart kunne gøres helt præcist op, hvad driften af Skagen Sygehus koster, skyldes det, at sygehuset er en del af Frederikshavn/Skagen Sygehus og har en del funktioner til fælles med sygehuset i Frederikshavn. Efter krav fra amtspolitikerne har amtets embedsmænd i de seneste dage gransket tallene nøjere - og er nået frem til, at driften i dag koster 21,5 mio. kr. Når der skal spares syv mio. kr., bliver der så 14,5 mio. kr. tilbage - dét beløb, partierne bag amtets budget siger, at de er parate til at bruge på en videreførelse af Skagen Sygehus. - Men, siger sygehuslæge Poul Christensen, vores udspil tog afsæt i, at der var et sted mellem 16 og 18 mio. kr. til rådighed. Med 14,5 mio. kr. stiller tingene sig anderledes. - Man har strammet så meget på økonomien, at det ny forslag slet ikke ligner vores, fastslår han. - Vi har sagt, at det er realistisk at lave et funktionsdueligt medicinsk sygehus for 16-18 mio. kr. om året. Men er der "kun" 14,5 mio. kr. til rådighed, får sygehuset otte senge færre, end vi havde regnet med. Tilbage vil være 10-12 senge, og vi er i tvivl om, hvorvidt det giver nogen mening at drive Skagen Sygehus med så få senge, siger Poul Christensen. Slag på tasken Han opfordrer amtspolitikerne til i praksis at leve op til, hvad de siger: - Når amtsborgmesteren siger, at amtet tager personalet på ordet, vil vi også gerne tages seriøst på ordet, når det gælder økonomien. Og vores forslag gik altså på 16-18 mio. kr., ikke på 14,5 mio. kr., siger sygehuslægen. Amtsborgmester Orla Hav (S) bekræfter, at der tidligere "som et slag på tasken" blev fremlagt ét skøn over de aktuelle udgifter, og at politikerne først forud for budgetforhandlingerne i tirsdags fik den præcise udgift på 21,5 mio. kr. oplyst. - Der er jo et gab mellem de to tal, og det problem må vi se at få afklaret, siger Orla Hav, der i går skrev til de ansatte på Skagen Sygehus og opfordrede dem til en konstruktiv dialog om at få beskrevet en mulig løsningsmodel. Ærligt ment håb Amtsborgmesteren afviser, at der er tale om noget prokuratorkneb, når politikerne nu ønsker at drive sygehuset for 14,5 mio. kr., mens lokalpolitikere og ansatte hidtil - efter oplysninger fra sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard - er gået ud fra, at der var et par mio. kr. mere til rådighed. - Det tager tid at få de præcise oplysninger frem. Dem har vi nu, og det er dem, debatten om Skagen Sygehus' fremtid tager udgangspunkt i, siger Orla Hav. Tror du, det er muligt at drive et sygehus i Skagen for 14,5 mio. kr.? - Jeg går i hvert fald til denne opgave med et ærligt ment håb om, at det kan lykkes at finde en model, som er gangbar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...