Skagen uden kunst..

KAN EN by som Skagen, med sit kulturelle ry, overhovedet være bekendt ikke at have en Kunstforening. Nej vel! Men ikke desto mindre er det, hvad der er ved at ske. Kunstforeningen har på torsdag ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at vælge en ny bestyrelse eller at nedlægge foreningen. Den gamle bestyrelses medlemmer har alle meddelt, at de træder tilbage. Angiveligt på grund af manglende opbakning fra medlemmerne til foreningens arrangementer, men i virkeligheden drejer det sig, ifølge vore kilder, lige så meget om manglende kemi mellem bestyrelsesmedlemmerne. KUNSTFORENINGEN har været hensygnende de sidste mange år. Der har blandt de skiftende bestyrelser været flere ildsjæle, men de har haft svært ved at udfolde sig på grund af andres pessimisme. Og nu er det altså slut! Eller er det? TIL DEN seneste generalforsamling kom der ikke et øje udover bestyrelsen og de to suppleanter, så det var ikke muligt at vælge en ny bestyrelse. På torsdag 24. april er der så ekstraordinær generalforsamling. Hvis nu alle de medlemmer, der i mellemtiden har udtalt, at "det kan da ikke være rigtigt", "det er for dårligt", "der må da være nogen", "Skagen kan ikke være det bekendt" og så videre, ja hvis alle disse kunstinteresserede mødte op og stemte en ny bestyrelse ind - eller ligefrem lod sig vælge, så kunne det jo være, at der med nogle få vedtægtsændringer og lidt mere opbakning om foreningens arrangementer kunne genskabes en driftig Kunstforening med udstillinger, foredrag og ekskursioner med meget mere. KOM NU ud af busken, op af hullerne og frem til "Fortidsminderne", hvor generalforsamlingen afholdes. Der ér allerede røre i undergrunden. Enkelte har sagt, at måske og i fald kunne man eventuelt overtales. Men det kræver altså, at der dukker nogle medlemmer op og viser, at det betyder noget med en Kunstforening her i Kunstens højborg. Og er man ikke medlem, kan man vel nå at blive det på selve generalforsamlingen, for det ér da utænkeligt, at der bare lukkes og slukkes.