Lokalpolitik

Skagen vært for hele landet

Landdistriktskonference med to ministre og 150 deltagere fra hele Danmark

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kommer.

Fredag og lørdag er Skagen vært for den 14. landdistriktskonference. Med indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og fødevareminister Eva Kjer Hansen i spidsen deltager en lang række borgere, repræsentanter for foreninger og interesseorganisationer, embedsmænd og politikere fra alle landets kommuner og regioner, forskere og lokale aktionsgrupper i konferencen, der i år afvikles i en ny form. Camp på Color Hotel Konferencen, der afvikles på Color Hotel Skagen, sætter fokus på, hvordan man skaber stærke landdistrikter for alle uanset bosted og alder. Konferencen afvikles som en camp. Deltagerne skal i løbet af de to dage arbejde intensivt sammen i grupper og udtænke idéer og løsninger, som kan være med til at styrke landdistrikterne. Undervejs vil grupperne få inspiration, blandt andet fra Lene Grønning, der er erhvervsambassadør for Bornholm. Hun vil fortælle om "Bright Green Island", der gennem involvering af alle på øen har skabt en ny strategi og givet Bornholm sin egen niche og styrkeposition. Konkrete værktøjer Der arbejdes med seks temaer: Børn, unge, voksne uden børn, voksne med børn, ældre samt erhverv. Hvert tema anskues fra to vinkler: fastholdelse og tiltrækning. Ved konferencens slutning skal hver gruppe levere konkrete værktøjer og handlinger, der alle styrker landdistrikterne, og resultatet vil blive overrakt de to ministre samt til borgmester Erik Sørensen. Konferencen starter fredag kl. 10.30 og slutter lørdag kl. 13.