Energiselskaber

Skagen Varmeværk på bølgelængde med ny kommune

- Der er ikke så meget besvær med Frederikshavn Kommune

SKAGEN:De seneste mange års strid om, hvad fjernvarmeforbrugerne i Skagen skal betale for den varme, som varmeværket køber på Skagen Forbrænding, nærmer sig nu sin endelige afslutning. Det fremgik af årsberetningen fra varmeværket på generalforsamlingen i aftes. Formanden, Knud Thomsen, som overtog formandsposten tidligere i år, oplyste, at varmeværkets ledelse har holdt et par møder med Affaldsselskabet Vendsyssel Øst, AVØ, som er et selvstændigt aktieselskab under Frederikshavn Kommune. AVØ står for al affaldshåndtering og forbrænding i den nye kommune. - Møderne har været positive og AVØ og vi på varmeværket ser frem til et frugtbart samarbejde fremover, sagde Knud Thomsen. At den gamle strid med Skagen Kommune ikke er helt afsluttet, fremgik også af beretningen. Knud Thomsen oplyste, at det endnu ikke er endeligt fastlagt, hvad varmeprisen i 2004, 2005 og 2006 skal være. - Energitilsynet afgjorde sagen 12. december 2005, og vi har afregnet i fuld overensstemmelse med denne afgørelse frem til og med 2006. - Afgørelsen i Energitilsynet gik delvist Skagen Kommune imod, og kommunen valgte derfor at indbringe sagen for Energiklagenævnet. Klagenævnet har endnu ikke taget stilling til sagen, men det sker formentlig inden udgangen af 2007. - Hvis Energiklagenævnet følger Skagen Kommunes påstand fuldt ud, betyder det, at varmeværket skal efterbetale yderligere 1,5 millioner kroner for de tre år, oplyste Knud Thomsen. Af varmeværkets regnskab for varmeåret 2006 - 2007 fremgår, at varmeværket i forvejen har haft en ekstra udgift til Skagen Forbrænding på 2,6 millioner kroner. Dette beløb er inklusiv renter og sagsomkostninger. Knud Thomsen oplyse i beretningen, at varmeværket i 2007 betaler 250 kroner per MWh (megawatt-time) til forbrændingen. Det er en á conto-pris, som måske skal ændres, når de endelige prisberegninger kan foretages.