Skagens lægevagt i fare

Byrådet protesterer mod planer om at fjerne lægevagtsfunktion fra Skagen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er mange mennesker i Skagen, fastboende som turister, og lægevagtsfunktionen er helt nødvendig, fastholder Frederikshavn Byråd. Arkivfoto

Skagen bliver igen taber, hvis regionens forslag til ny organisering af lægevagten og akutberedskabet vedtages. Forslaget lægger op til at lægevagten i Skagen sløjfes, og det er uacceptabelt, mener politikerne i Frederikshavn Byråd. Kommunens høringssvar bliver nu strammet op, så det med al tydelighed fremgår, at lægevagtsfunktionen i Skagen ikke kan undværes. Per Nielsson (V), formand for kommunens sundhedsudvalg, pointerer, at indbyggertallet i Skagen mangedobles i sommerferien, og at mange af gæsterne kommer cyklende eller sejlende til Skagen og derfor er hæmmet rent bevægelsesmæssigt, hvis de henvises til lægevagten i Frederikshavn, Hjørring eller Aalborg. Skagen hele året rundt Bjarne Kvist (S) gør opmærksom på, at turistsæsonen i Skagen ikke begrænser sig til få uger om sommeren, men nu stort set varer hele året. Derfor er det et must med lægevagt i Skagen året rundt, siger Bjarne Kvist. På onsdagens byrådsmøde kom Anders Broholm (V), der også sidder i regionsrådet, i krydsild. Anders Gram Mikkelsen (S) opfordrede Anders Broholm til at foreslå regionen en screening af befolkningen på Østkysten: - Vi er i færd med at centralisere behandlingstilbuddene, men hvad mener befolkningen om det? Det handler om tryghed, og man siger, at folk får en bedre behandling, når de når frem. Jeg er bare bange for, at de aldrig når frem, sagde Anders Gram Mikkelsen. Og understregede, at han ikke var ude i et partipolitisk ærinde: - Jeg har tillid til, at Anders Broholm bærer vores budskab videre til regionen. Det er en alliance i fuld åbenhed. Et klassisk samarbejde mellem arbejder og bonde. En gammel kongstanke. Barske realiteter De barske realiteter bag forslaget om ny organisering af lægevagt og akutberedskab er den stigende mangel på læger. Aktuelt mangler Region Nordjylland 28 praktiserende læger. Ved simpel fremskrivning vil der i løbet af fem år mangle 100 læger. Ifølge overenskomsten kan læger over 60 år fritages for lægevagt. I dag er 38 procent af de 358 praktiserende læger i Nordjylland over 60 år og med en gennemsnitsalder på 55 år er der udsigt til endnu større lægemangel de kommende år.