Lindholm Høje

Skagens lokalhistorikere skal atter på udflugt

SKAGEN:Traditionen tro drager Skagen Lokalhistoriske Forening afsted på udflugt på Kr. Himmelfartsdag. Da dagen i år også er 60 års dagen for Danmarks befrielse har man valgt at sætte kursen mod Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg. Museet er placeret i den hangar på 2.600 kvadratmeter, som tyskerne byggede under besættelsen. Her udstilles genstande fra hæren, flyvevåbnet, hjemmeværnet og redningsberedskabet samt politiet. Desuden er der meget omfattende udstillinger om besættelsestiden. Også Aalborg som garnisonsby siden 1779 bliver der fortalt om på det store udstillingsområde. Der er bestilt guide til besøget, så det maksimale udbytte kan opnås. Efter besøget på Garnisonsmuseet indtages eftermiddagskaffen med tilbehør ved den fabelagtige oltids-gravplads Lindholm Høje. Kaffegildet afsluttes som altid med en lokalhistorisk Skagensang, hvorefter man atter bevæger sig gennem det smukke nordjyske landskab mod nord. Der er afgang fra Tinghuset den 5. maj klokken 12 og hjemkomst ved 18-tiden. Pris for deltagelse er 80 kroner pr. person, hvilket dækker transport, entré og kaffebord. Tilmelding skal ske til Tinghuset, telefon 98 44 28 22 senest mandag den 2. maj. Medlemmer af Skagen Lokalhistoriske Forening har fortrinsret, men hvis pladsen tillader det, er også ikke-medlemmer velkomne.