Skagens unge kan få hjælp mod narko

Kommunens familiecenter tager problemet alvorligt

SKAGEN:Der er hjælp at hente til unge stofmisbrugere i Skagen. Sålænge de unge er under 18 år, er det kommunens familiecenter, som skal hjæpe dem. Afdelingschef Henrik Bering fortæller, at de tager alle henvendelser seriøst og undersøger dem. Sådan en henvendelse kan komme fra den unge selv, pårørende, skolelærere, foreningsledere eller sågar anonyme tip om, at en bestemt person trænger til hjælp. Familiecentret stiller op med ungdomskonsulent, socialrådgiver og psykolog. De laver altid en vurdering af hele familien, for at finde ud af, hvad problemet er. Er den unges misbrugsproblem det eneste problem, vil de ofte samarbejde med misbrugskonsulenten på Virksomheden Skagen, Henrik Iversen. Hjælpen er primært rådgivning og samtaler. Den unge kan få en kontaktperson eller en personlig rådgiver. En kontaktperson er ansat til at være sammen med den unge et par timer hver uge, mens en personlig rådgiver svarer mere til en tilsynsværge for personer over 18 år. Hjælpen er meget at snakke om, hvordan det går med uddannelse, fritid, familie og meget andet. Til trods for alle de gode hensigter er det ikke alle unge, som får den hjælp, de har brug for. - Mange gange er situationen låst fast, forklarer Henrik Bering og fortsætter: - Vi kan være handlingslammede, hvis den unge ikke gider snakke med os, eller forældrene siger, at det kun er et mindre problem. Henrik Bering erkender, at kommunen så reelt ikke kan gøre noget for den unge, før problemerne er eskaleret så meget, at der kan blive tale om tvangsfjernelse eller lignende hårde sanktioner. En mild form for anbringelse uden for hjemmet er at sende den unge på efterskole, så han eller hun kommer væk fra miljøet. De unge med store narkoproblemer kan anbringes på amtets døgninstitution "Lyngen" i Brønderslev. Familicenteret lader ikke de unge køre for langt ud, mener Henrik Bering. Selv om han erkender, at familiecenteret kan have svært ved at hjælpe nogle af de unge. Henrik Bering vurderer, at stofmisbruget i Skagen er svagt stigende. Men han tror, at de fleste stofmisbrugere er over 18 år. De unge, som følger en ungdomsuddannelse, har familiecentret ikke meget kontakt med. Derfor kan de sagtens blive introduceret til stoffer på skolerne, og så først udvikle et regulært misbrug, efter de er fyldt 18 år. Men Henrik Bering er overbevist om, at familiecentret har kendskab og kontakt til alle under 18 år med et massivt misbrug. Han tror dog sagtens, at der kan være en gruppe med et mindre misbrug, som de ikke har kendskab til. Problemerne med stofmisbrug er ikke det største problem for familiecentret. Ifølge Henrik Bering ligger hovedvægten af opgaverne omkring alkoholmisbrug. Både blandt de unge og deres forældre. I kampen mod alle former for misbrug satser de meget på det præventive og forebyggende arbejde. Det sker ved undervisning i skolerne, og ved at sende informationsmateriale om misbrug ud til forældrene.