Skagens vand skal renses med lys

Ultraviolet lys er en meget effektiv rensemetode

SKAGEN:Drikkevandet fra Skagens vandværk 2 - det eneste vandværk i Skagen by - skal være renere, og vandværket tager nu en af de mest effektive rensemetoder i brug - bestråling af vandet med ultraviolet lys. Nordjyllands Amt har netop sagt god for, at der indføres UV-bestråling af vandet i vandværket, og det er planen, at det nødvendige udstyr skal installeres i år, oplyser driftleder Lars Østergaard. Allerede i fjor fik udvalget for teknik og miljø frigivet godt en halv million kroner til anlægsarbejdet, men man nåede ikke at få holdt hverken licitation eller at få systemet installeret. Derfor vil man nu søge byrådet om at få pengene til UV-bestrålingen overført til budgettet for i år. Der er i forvejen afsat ni millioner kroner til ombygning af vandværkerne i Skagen og Bunken på budgettet for i år. UV-bestrålingen slår alle kim og bakterier i vandet ihjel, og det kan også hjælpe en hel del på den misfarvning, der er af vandet Da UV-bestrålingen sker, når vandet forlader vandværket, vil det formentlig stadig være nødvendigt at tilsætte en smule klor til drikkevandet, siger Lars Østergaard. Mange af vandledningerne i Skagen by er af ældre dato, og en del af den misfarvning, der med mellemrum optræder, skyldes belægninger i ledningerne. Det kan modvirkes, ved at vandet tilsættes lidt klor, men UV-bestrålingen betyder, at man kan nedsætte den klortilførsel, som finder sted nu, betydeligt, siger Lars Østergaard. Det er planen, at vandværket vil anskaffe et bestrålingsanlæg, som i første omgang kan installeres i en container. Det skyldes, at det endnu ikke er endelig afklaret, om det eksisterende vandværk skal udbygges og moderniseres, eller om der skal bygges et helt nyt vandværk i Skagen. Ved at have UV-anlægget i en cointainer har man mulighed for senere at installere det i den permanente vandværks-løsning.