EMNER

Skakklub sat skakmat

Frederikshavn Skaklub føler sig smidt ud af Rådhuscentret

FREDERIKSHAVN:Medlemmerne i Frederikshavn Skakklub skal ud at lede efter nye lokaler - og det i en rasende fart. For kun tre uger siden fandt klubben et brev på bordet i Rådhuscentret, hvor den daglige ledelse tydeliggjorde, at foreningen ikke var velkommen efter årskiftet. Brevet var ikke fremsendt, men lå bare på et af bordene i Rådhuscentrte, hvor Skakklubben har haft fast sæde mandage aftener den sidste halve snes år. - Vi var mødt op til vores julefrokost, men der kom ikke meget julehygge ud af det, fortæller formanden, Fritz Rasmussen. Han havde i løbet af efterårssemestret adskillige gange forsøgt at få afklaret, om mødetiderne for det nye år var i orden - men uden held. - Da vi ikke fik besked, regnede vi naturligvis med, at vi kunne fortsætte som hidtil, og det er også meldt ud til alle vores turneringspartnere i hele Vendsyssel, siger Fritz Rasmussen. Men med en begrundelse om, at lokalet skulle bruges til andre formål, blev døren smækket i - og skakklubben sendt ud i kulden. - Vi er ikke i tvivl om, at man fra Rådhuscentrets side ønsker at skabe plads til indtægtsgivende aktiviteter efter de seneste budgetbeskæringer. Og det er altså os, der får ørerne i klemme, siger Fritz Rasmussen. Skakklubbens kæmpemæssige problem er, at man ikke bare kan stampe nye lokaler op til skakturneringerne. En turnering varer fem timer, og da modstanderne kommer langvejs fra, kan man ikke regne med at slutte før ved 24-tiden. - Maskinhallen skal vi forlade senest 22.30 og det gælder også for skolerne. Og det kan vi ikke, siger Fritz Rasmussen. Skakklubbens bestyrelse har rendt kommunen på dørene for at få den til at hjælpe med at løse det problem, klubben fuldstændig overrumplende er havnet i. Og ved et møde med Per Kent Jensen, Frederikshavn Kommune, er det ordnet, så klubben midlertidigt kan benytte Rådhuscentret, indtil en anden løsning er fundet. - Vi føler, at vi er taget som gidsel i denne sag, men håber naturligvis på, at der kan findes en løsning, så vi kan få rådighed over et lokale med plads til turnering og materiel og med en mulighed for at køre turneringerne færdige - det vil sige frem til kl. 24, siger Fritz Rasmussen. Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Mogens Hørby, mener at det må være muligt at finde en løsning, som skakklubben kan leve med. - Jeg tror man kan finde en fleksibel løsning i kulturforvaltningen, så skakklubben ikke skal stoppe lige midt i turneringen. Det er selvfølgelig ikke muligt at leve med for klubben, siger Mogens Hørby. Han anbefaler skaklubben at rette henvendelse til kulturchefen. På søndag afvikles årets første turnering i Maskinhallen., men mandag er klubben midlertidigt under Rådhuscentrets tag.