Skal alt udvandes?

SÆRPRÆG:Det er da en utrolig ballade, der er om tørklæder eller ej. Det, vi skal gøre op med os selv, er: Hvad ønsker vi af samfund? Verden er blevet meget mindre, folk bosætter sig på kryds og tværs, og mangfoldigheden i gadebilledet er da dejlig. Men ønsker vi, at vore danske værdier skal forsvinde, eller vil vi stadig gerne kunne mærke den danske ånd i vort samfund, være glade for vort kongerige, et af de ældste i verden, mærke, hvordan vor kongefamilie er med til at skabe nogle rammer for vort lille land, eller vil vi have det hele globaliseret, og er vi parate til det? Det tror jeg nemlig ikke, og også derfor er det da værdifuldt at sætte rammer. Utrolig mange forskellige folkeslag er integreret så flot i vort land. De har fattet, at det handler om integrere – som vi også bør gøre i et andet land, specielt i de muslimske lande, hvor vi klart vil få besked med det samme, hvordan man opfører sig og klæder sig. For mig er det da helt naturligt at indordne mig, og på samme måde bør indvandrere gøre i vort land. Vi har ikke en lovgivning, der siger at kvinderne er andenrangs mennesker, men står på lige fod med mændene, og det samme bør forventes af muslimer, der ønsker at være i vort land. Hvordan man klæder sig til daglig må helt og fuldt være op til den enkelte, men det må også være helt klart, at ethvert firma skal have lov til at bestemme de ansattes klædedragt, og vil man ikke det, ansættes man bare ikke. Jeg kunne godt ønske mig en meget større åbenhed fra os borgere over for de mennesker, der kommer til vort land, men også at muslimerne integrere meget bedre, ja, eller også skal vi måske, som mange ønsker det, bare lade stå til og acceptere hinanden fuldstændig, som vi er med de undertrykkende love, som de har. Det må handle om: Ønsker vi at bevare det danske særpræg, eller skal det hele udvandes i et forsøg på at være så fleksibel? Så vi mister os selv. Jeg har ikke svaret, men det er det udgangspunkt, vi skal starte op fra.