EMNER

Skal alt væk?

DANMARK:Angående kravet fra mange sider om braklægning af frugtbar dansk landbrugsjord: Er det virkelig miljøfanatikernes mening at få nedlagt alle landbrug i Danmark? Hvor i alverden vil man få føde fra, om ikke netop fra landbruget? Hele landet skal åbenbart fungere som "rekreativt område". Og hvem skal så bruge de rekreative områder? Danmark skal måske være turistland og ikke andet? Hvornår stiller man krav om at få fjernet al industri i Danmark? Der er CO2-udslip fra skorstenene, og affald bliver der vel også fra produktionen. Hvor skal stat og kommune få penge fra til at opretholde hele "butikken" Danmark, når man nedlægger alle virksomheder? Landbrug er jo også en virksomhed, der ovenikøbet giver os alle mad på bordet. Brug dog for en gangs skyld hovedet! Tove Hansen Hellekisten 29, 9230 Svenstrup J.