Skal biblioteket være et dødt boglager eller...

BIBLIOTEKER:Der har i den sidste tid været en heftig debat om, hvad det er folkebibliotekerne bør gøre og gør. Flere gange er Aalborg Bibliotekerne blevet fremhævet enten som eksemplet på, hvordan man driver fremtidens moderne bibliotek eller som skrækeksemplet på en populistisk institution, der ignorerer bogen og dens traditionelle lånere. Det har altid været folkebibliotekernes fornemste opgave at formidle information, viden og kultur til borgerne - og det er det stadig. Men bogen er i denne proces ikke længere det eneste centrale medie. Der er kommet nye kvalitetsbærende medier til, som biblioteket selvfølgelig også skal formidle, hvis det vil være en aktiv kulturformidlende institution i et digitaliseret samfund. At der er kommet nye medier til, betyder selvfølgelig ikke, at bogen er glemt, tværtimod. Men udelukkende at stille bøger til rådighed i lange rækker af reoler som i et andet depot hører fortiden til. Bogen ¿ og her er tale om både den populære og den ¿smalle¿ bog ¿ skal i langt højere grad formidles, den skal frem, den skal ud og ikke bare stilles til rådighed. I det fysiske rum sker det f.eks. gennem tematiske udstillinger, hvor bøgerne frontvendes, gennem udstillinger, hvor lånerne anbefaler bøger eller gennem aktiviteter som læseklubber eller bogcafeer, hvor kvalitetsdiskussioner mellem bibliotekarer og borgere blomstrer. I det virtuelle rum sker det f.eks. gennem litteratursiden.dk, og i borgernes hverdag sker det bl.a. ved udbringning af materialer til gangbesværede, på møder i børnehaver etc. Disse aktive og direkte formidlingsmetoder er noget, vi vægter højt i Aalborg Bibliotekerne gennem projekter som f.eks. Zonen, hvor bøgerne står med forsiden fremad, og hvor den populære bog er med til at formidle den ¿smalle¿ bog. Et andet eksempel er projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek, hvor de fleste bøger er flyttet en etage ned (men selvfølgelig stadig er tilgængelige for brugerne) for netop at skabe plads til en bedre formidling af alle medier gennem udstillinger og aktiviteter i biblioteksrummet. Dette projekt har i 2007 fået 363.000 kr. i støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje. På den måde bliver bogens indhold eksponeret på en helt anden måde end gennem de lange bogrækker. Og det er vel i virkeligheden indholdet, som borgerne er interesseret i og ikke så meget den kasse, indholdet er pakket ind i. Heldigvis har vi i Danmark en bibliotekslov, der ligestiller materialerne, og på Aalborg Bibliotekerne tror vi både på bogens kvaliteter og på kvaliteterne i de nye medier. Derfor lader vi bogen og de nye medier spille sammen og supplere hinanden med de kvaliteter, de hver især har - ligesom borgeren gør det i hverdagen. Det handler ikke om et enten-eller, men om et samspil.