Lokalpolitik

Skal borgerne ikke høres om reform?

Landsby efterlyser borgerinddragelse om kommunesammenlægningen

RAKKEBY:Foreningerne i Rakkeby savner information om og medindflydelse på den igangværende kommunesammenlægning. Foreningslivet i Rakkeby mødes hvert halve år for at drøfte landsbyens ve og vel, og forleden var en halv snes foreningsrepræsentanter igen forsamlet. - Bordet rundt efterlyste man både mere information om og større mulighed for at deltage i tilblivelsen af den nye Hjørring Kommune. Der er kun trekvart år til kommunestart, men borgerinvolveringen er stadigvæk meget begrænset, refererer Jan Glenstrup fra Rakkeby. Magtens korridorer - Foregår det meste bag lukkede døre og i magtens korridorer, eller foregår der bare ikke ret meget? Vil der bare blive meldt færdige strukturer ud på områder som skoler, trafik, bosætning, institutioner og landsbypolitik?, spørger han. Jan Glenstrup mener, at selv om borgerinddragelse er besværligt for politikerne, lønner det sig på sigt, når alt det nye skal implementeres. - Der ligger mange gode erfaringer at trække på, bl.a. i landsbyerne, og vi har gode erfaringer med medindflydelse, selvforvaltning og medansvar, påpeger han. - Men hverken lokalt i Rakkeby eller i Landsbyrådet har man hørt ret meget eller er blevet spurgt. "Der er ikke noget til jeres dagsorden", lyder det, kritiserer Jan Glenstrup. Foreningerne i Rakkeby har derfor besluttet at indkalde borgerne i Rakkeby og opland til borgermøde i Rakkeby Forsamlingshus 24. april.