Lokalpolitik

Skal byområder bare uddø?

Nordjyllands Amt har begået et oplæg til ny regionplan, og den er blevet strikket sådan sammen, at den på grundlag af den skete udvikling nu indfører nogle nye betegnelser for byerne i amtet.

Samtidig beskriver man, hvilken form for udvikling, der for fremtiden må komme i disse forskellige byer. Man ønsker altså på en eller anden måde at forstærke den i forvejen værende udvikling. Parallelt hermed har regeringen sammen med dens stive støtteben gennemført (eller måske rettere agter at gennemføre) en strukturreform, som har bevirket en række "frivillige" kommunesammenlægninger (ordet frivillig er sat i anførselstegn, fordi det er sket med pistol for brystet). De nævnte to forhold kolliderer nu. I kommunerne skal vi nu til at forhandle om, hvilken udvikling, vi ønsker i de forskellige byområder i de "gamle" kommuner, og disse forhandlinger skal ikke styres af, hvilken udvikling amtsrådet måtte ønske. Derfor bliver amtsrådet nødt til i forbindelse med den løbende politiske behandling af regionplanforslaget at ændre forslaget i det omfang, de nye sammenlagte kommuner måtte komme frem til, at udviklingen i fremtiden skal være anderledes, end den hidtil har været. Vi kan ikke i kommunerne være bundet af et regionplanudspil, der som en hund i et spil kegler, vælter de forhandlinger, som Folketinget i realiteten har bedt os om at føre. Selvom strukturforslaget på mange væsentlige punkter er et alt for centraliserende forslag, må vi jo i kommunerne forsøge at skabe en mere decentral udvikling, således at de nuværende byområder ikke bare uddør.