Skal DBU bestemme Rebild Kommunes miljøpolitik

Dansk Boldspils Union (DBU) har via et konsulentfirma stillet krav om, at der skal sprøjtes med det kemiske bekæmpelsesmiddel Merit Turf før U21-landsholdet skal bruge baneanlæggene ved Skørping Idrætscenter 3 gange i løbet af 2007. Merit Turf bekæmper gåsebillens larver og æg. Men Merit Turf er et bekæmpelsesmiddel, der nedbrydes langsomt, derfor vil det ende i vores grundvand. Burde Rebild Kommune ikke gå foran og vise et godt eksempel for dets borgere ved ikke at bruge gift på kommunens arealer? Er det ikke modsætningsfyldt, når vi allerede har Buderupholm og Rebild som erklærede giftfrie områder? Vi ønsker ikke, at DBU skal bestemme kommunens miljøpolitik. Vi ønsker derimod, at Rebild Kommune skal være en GRØN kommune. Det synes der desværre ikke at være flertal for i byrådet. Sagen blev 3.maj behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Her stemte Gert Fischer (V), Søren Munk (V) og Mogens S. Andersen (DF) for, at der gives tilladelse til at sprøjte med det kemiske bekæmpelsesmiddel på alle græsarealer ved idrætsanlægget i Skørping. Imod dette stemte Bertil Mortensen (SF) og Henrik Christensen (S). De to sidstnævnte har på den baggrund krævet, at sagen bliver behandlet på byrådsmødet – torsdag den 31.maj. Det bliver spændende at høre, hvordan man vil argumentere for, at DBU skal bestemme Rebild Kommunes miljøpolitik?