Lokalpolitik

Skal de straffes?

I en valgkamp er der mange ting, der er vigtige, og politikere forsøger at udlægge deres holdninger så ¿spiselige¿ som muligt for at få de vigtige stemmer. Det er som det skal være.

Men lige så vigtige er vel borgernes spørgsmål til de kommende politikere om det, der ligger meget på sinde. Her er der et spørgsmål, som jeg synes, vi alle har krav på at høre et svar på fra alle. Og det er: Vil dit parti straffe de kommuner, der har sat skatten op i de just afsluttede budgetforhandlinger? Altså: Vil dit parti trække penge fra disse kommuner i bloktilskud eller på anden vis? Hvor grotesk det end kan lyde, så er Thor Pedersen faktisk en person, der næsten bliver brugt som ¿Den onde Bastian¿ i diskussionerne om kommunernes budgetter. ¿Vi skal jo også tænke på Thors hammer¿ er det blevet sagt fra flere sider. Også- og måske især- fra Venstres politikere, og de må jo kende deres partifælle. Frygten er tydeligvis stor. Er det, hvad vi forstår ved kommunalt selvstyre? Kommunerne har netop gennemført historiens største kommunale reform uden at få en krone ekstra til det arbejde. Det kunne man vist ikke forestille sig i en privat virksomhed. Dertil kommer, at regeringen har malet alverdens herligheder frem for borgerne. Med de store kommuner ville man helt anderledes kunne løfte alle opgaverne til et helt andet niveau. Jeg tror ikkem at borgerne helt har mærket dette andet niveau. Hos os i Jammerbugt Kommune har niveauet i hvert fald kun haft én retning, og det er nedad. Det andet, der har påvirket borgernes forventninger, er regeringens megen tale om kvalitetsreform. Nu skal kvaliteten hæves på velfærdsydelserne. Og igen må man spørge: Hvor er pengene til det? Nu har kommunerne så lagt deres første normalbudget. Som sædvanlig laver KL en aftale med regeringen om, hvilken stigning i skat, man kan forvente. Det er en god og fornuftig ordning, som vist er enestående i landene omkring os. For helt logisk er en sådan aftale jo ikke. Kommunernes Landsforening har ingen som helst ¿styr¿ på kommunerne. Der er ingen sanktionsmulighed, og kommunerne har hver for sig stadig deres forpligtelse over for servicen i deres kommune. Men sådan har det været i mange år og det er faktisk gået fint. Aftalerne har naturligvis ikke ramt plet til punkt og prikke, men alle har gjort sig umage og har forsøgt at lave en fair balance mellem serviceniveau og skattefastsættelse. Nu kommer så denne regering og kaster en skygge ind over aftalesystemet. Nu skal der straffes, hvis ikke de 97 kommuner når præcis det aftalte beløb. Kommunerne har modtaget adskillige trusler, dels fra Erik Fabrin (V), formand for Kl., og dels fra regeringen. Man vil ikke finde sig i kommunernes vurderinger, siger Lars Løkke. Regeringen vil gøre et eller andet. Nu er det så, jeg synes man skal spørge regeringspartierne ¿ og specielt Venstre ¿ Lad os nu høre, hvad det er I vil gøre efter valget: Vil I trække penge fra kommunerne? Vil I dermed forringe ældreområdet, så de gamle først kan komme op af sengene til middag? Eller skal skolerne skære endnu mere ned på undervisningen, for efterhånden er der ikke flere ekskursioner eller teaterture at skære væk af? Og også specialundervisningen lider, og får ikke de ressourcer, som er nødvendige. Eller hvilke konsekvenser forestiller I jer, at en straffeforanstaltning vil få?. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre har udtalt, at man ikke vil ¿komme efter kommunerne¿, idet det er holdningen, at kommunerne har gjort det bedst mulige. Det har ikke været muligt at få et svar fra Venstre, eller fra Det Konservative Folkeparti. Vil I straffe kommunerne eller ej? Jeg kan kun opfordre til, at vi alle sammen bliver ved med at stille de nuværende regeringspartier dette spørgsmål. I virkeligheden er det nok det allermest afgørende spørgsmål, når vi taler velfærd. [ Gunhild Bach Nielsen, Pakhusvej 7, Nymark, er kommunal- bestyrelsesmedlem (R) i Jammerbugt Kommune. E-mail: gbn@jammerbugt.dk.