Skal de unge bare sejle deres egen sø?

BESPARELSER:På børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag til 2005 er der mange delikate forslag til, hvordan man når frem til en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. Det er uhyggelig læsning, især når man tager i betragtning, at det udelukkende er børnene og de unge det går ud over, - og især de svage grupper. Der skal spares på socialpædagogiske fripladser, reduceret brug af efterskoler, der skal nedlægges 1 familiekonsulentstilling, reduceres med 3 stillinger på Kløvergaarden, og sandelig om man ikke også vil reducere med 4 anbringelser (hvordan mon det er muligt??). På skoleområdet vil man bl.a. afskaffe tilskud til lejrskoler, nedlægge fælleskonto til inventar, og måske værst af alt, reducere i basistildelingen af timer, så alle skoler fremover kun får 3.000 timer hver. Derudover påtænker man at lukke alle juniorklubber ved skoler og i ungdomsskolen, samt nednormere SFOen med 2 pct. Men der er også langt alvorligere ting på tapetet, - man vil så sandelig også nedlægge ungdomsskolens lokalafdeling ved Vrejlev Hæstrup Skole!! Her i Hjørrings sydligste udkantsområde er der ellers ikke mange muligheder i den mørke vinter hvis man ikke er sportsinteresseret. Faktisk er ungdomsskolen én af de vigtigste aktiviteter når vores unge skal søge sammen i fritiden. Der er et fantastisk sammenhold i ungdomsskolen, - selv om man skal rejse langt for at være med. De aktiviteter der foregår i ungdomsskolen kan ikke udfyldes af andre organisationer, - der er ikke andre. Hva' ska de så lave? Men vi er ikke færdige endnu, - der er stadig langt til de 9,5 mio. kr. Ungdomsskolen skal også holde for med en besparelse på 800.000 kr. ved at reducere i antallet af elever i heltidsundervisningen fra de nuværende 24 til 12 elever. Her hopper kæden af … Selv om vi taler om den rummelige folkeskole, tror jeg de får mere end nok at se til med et reduceret timetal, - hvordan skal de kunne rumme de elever der ikke kan holde ud til at sidde stille på stolen dagen lang, selv om der er sat ekstra lærerkræfter ind? Efter at udvalget har svunget sparekniven over skolen sidder disse elever formodentlig tilbage i en "normalt" normeret klasse. Og hvad med de elever der ikke KAN gå i folkeskolen, - hvor mon de søger hen? Dem kan vi fremover finde rundt om i Hjørrings gader, hvor de går rundt uden at nogen interesserer sig for dem, - er det ansvarligt? Sidste gang der gik unge rundt i byen uden skoletilbud gik det rigtigt galt, - da brændte en skole ned. Under normale omstændigheder ville der være pladser til denne gruppe unge i heltidsundervisningen, men denne sikkerhedsventil forsvinder ud i den blå luft med det påtænkte spareforslag. Heltidsundervisningen er den absolut billigste skoleform for disse unge, og ungdomsskolen har med stor succes udsluset mange unge til en god og sikker fremtid, med en plan for deres videre uddannelse og job. Alt dette bliver nu slettet med et pennestrøg, - og resterne er der ingen til at samle op på. Dén besparelse kommer de ansvarlige politikere til at forholde sig til på et senere tidspunkt. Hvis ikke vi råber vagt i gevær nu, vil der ikke være nogen vej tilbage for denne gruppe af unge. Ungdomsskolen er eksperter når det gælder om at finde de knapper der skal trykkes på for at få de unge i gang igen efter en "kold tyrker" i folkeskolen. Heltidsundervisningen står klar med et skoletilbud netop når der er brug for det, d.v.s. i det øjeblik folkeskolen eller den unge selv melder pas. Ved skoleårets start er der normalt en lav belægning, men allerede frem til efterårsferien begynder der at dukke nye hoveder op, og hen mod skoleårets afslutning har der været fyldt op. Dette beredskab slutter hvis spareforslaget vedtages i sin nuværende form. Men det der kan undre mest, er den måde Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at gribe sagen an på. Normalt er Ungdomsskolen tildelt en pose penge til at drive skole for. Så er det op til bestyrelsen sammen med skolens ledelse at finde ud af at bruge pengene på den bedste måde, - og det fungerer normalt perfekt. Skolen følger de strømninger og bevægelser der er i ungdommen. Vi er parat til at sætte ind der hvor det viser sig nødvendigt, både i den almene ungdomsskole såvel som i heltidsundervisningen. Vi har et nært samarbejde med Ungekontakten og de øvrige interessenter. Derfor har vi altid en toptrimmet skole der kan klare de opgaver den stilles overfor, og her er omstillingsparathed et nøgleord. Men nu kommer Børne- og Undervisningsudvalget og "overstyrer" alle disse velfungerende rutiner med deres spareforslag, der går helt ned i detailplanlægningen af ungdomsskolens virke. Hvor klogt er det? De mennesker der gennem deres årelange virke i ungdomsskolens bestyrelse, i ledelsen og i medarbejderstaben, de bliver pludselig med et trylleslag bliver sat uden for døren! Hvis der i stedet var vedtaget en rammebesparelse for den samlede ungdomsskole på de ca. 1.3 mio. kr. kunne man gå ind og arbejde professionelt med at ændre på strukturen og finde de rigtige steder at sætte ind. Så var det måske muligt at beholde beredskabet på 24 pladser i heltidsundervisningen og samtidig spare, - og der kunne måske findes en løsning på hvordan man fortsat kunne drive ungdomsskolen videre i Poulstrup og samtidig spare. Men som tingene står nu, - ja så står alt hen i det uvisse, både besparelsens omfang, men også de unges fremtid. Derfor, kære politikere, - stop op – tænk om – og lad så ungdomsskolen om at handle, så får vi den ønskede besparelse og frem for alt en ungdomsskole der er i stand til fortsat at handle og leve op til de unges krav og behov, - om end i en noget reduceret form.