Skal der lukkes byskoler?

SKOLEPOLITIK:I et læserbrev i Nordjyske Stiftstidende den 7. januar 2009 tilkendegiver Søren Visti (SF) bl.a. i forbindelse med den nye konstellation i byrådet, at "vi", underforstået Venstre, SF og Konservative, ikke vil lukke oplandsskoler. Skal jeg tolke Søren Vistis udlægning således, at SF, Venstre og Konservative vil lukke byskoler? I så fald henstilles det, at Søren Vistis parti SF, samt Venstre og Konservative, snarligt træffer beslutningen om, hvilke byskoler, de lukker. Der er valg til skolebestyrelserne i foråret 2010, og beslutninger om byskole lukninger kan derfor have en vis betydning for de, der måske påtænker at lade sig opstille. Det må derfor være rimeligt, at den politiske udmelding om skolelukninger bliver truffet, inden valgprocedure m.v. sættes i gang.

Forsiden