Udlændingepolitik

Skal det fortsætte?

Åbent brev til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech: Afstanden mellem det officielle Danmarks bekenden sig til respekten for menneskerettighedernes principper og den i praksis førte politik gør os dybt bekymrede.

Når der bliver rejst kritik af den danske udsmidningspolitik af asylsøgende, er svaret hver gang, at de relevante instanser har truffet deres afgørelser ifølge demokratisk vedtagne love, og at lovgiverne ikke må og ikke bør blande sig i den sammenhæng. Men det er nu engang på Christiansborg, disse love er blevet til og vedtaget. Og vi vil insistere på, at lovgiverne ikke kan frasige sig forpligtelsen til at overveje rækkevidden og konsekvensen af deres egne vedtagelser. Et grufuldt eksempel på den nådeløse, konsekvente udsmidningspolitik så vi i den berygtede Askan-sag. Askan var fuldt bevidst om den tortur, der ventede ham, hvis han blev sendt tilbage til Iran. Men det blev han, og han blev gennem to år underkastet barbarisk tortur. Efter at være kommet gennem torturmøllen lykkedes det ham på ny at flygte til Danmark, så hans historie kender vi – men dem, der ikke er så heldige, hører vi aldrig mere til. Noget, der på det seneste har bragt vort blod i kog, er sagen om den gravide ghanesiske moder, der måtte sige farvel til sin mand og deres to-årige barn her i Danmark, da hun blev smidt ud af landet, fordi hun ikke var fyldt 24 år. Hvordan kan det bidrage til at forhindre tvangsægteskaber? Der er jo reelt tale om, at man vender det største regeringspartis motto "mennesket før systemet" på hovedet og i praksis fører en politik, der sætter "systemet før mennesket". I dette tilfælde overholder det officielle Danmark igen ikke de internationale konventioner, til trods for at det har underskrevet og ratificeret dem. Her er der et par af Børnekonventionens bestemmelser, som ignoreres af de danske myndigheder: Artikel 9: Barnet skal kunne leve sammen med sine forældre, hvis det har det godt. Artikel 10: Barnet har ret til at blive genforenet med sine forældre uanset i hvilket lande de bor. Hvad siger du til det, Birthe Rønn Hornbech? På det seneste har det vakt pinligt megen opmærksomhed, at det officielle Danmark stik imod kraftige anbefalinger om det modsatte fra FN og Amnesty International har tvangsudsendt irakere til det borgerkrigshærgede Irak; efter aftale med den irakiske myndigheder, forlød det, indtil det blev afsløret, at der ikke forelå nogen aftale i anden form end en ensidig dansk insisteren. Vi kritiserer den danske regering for at have lavet en i allerbedste fald meget uklar aftale med den irakiske regering om tilbagesendelse af afviste irakiske asylansøgere. Det Danske Institut for Menneskerettigheder, Dansk Flygtningehjælp, FN og Amnesty International mener, at der er risiko for, at de 13 irakere sendes ud i strid med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, og som skal beskytte udviste asylsøgende mod tortur og anden forfølgelse. Men den danske regering gør hvad den selv finder for godt og er i virkeligheden ligegyldig i forhold til de mange advarsler, den har modtaget med henvisning til internationale konventioner og derfor sidder flere af de udviste irakere fast i et irakisk fængsel. Asylret foreslår, at du på førstkommende møde i regeringen sætter uoverensstemmelsen mellem Danmarks officielle vedkenden sig principperne i Menneskerettighedserklæringen og Børnekonventionen og den politik, som den danske regering fører i praksis, på dagsordenen og spørger dine ministerkollegaer: ”Skal denne dobbelthed fortsætte? Er Danmarks ratifikation af Menneskerettighedserklæringen og Børnekonventionen slet og ret spil for galleriet? Eller skal vi opgive fiktionen og erklære at vi ikke længere accepterer principperne i disse erklæringer? Eller skal vi erkende, at de senere års danske politik på området har været og er i modstrid med vore internationale forpligtelser og ændre praksis så vi i ord og handling fremover lever op til disse forpligtelser?” Vi har hidtil anset dig for at være et sjældent eksempel på en højrefløjspolitiker, der havde respekt for basale humanitære principper. Men du har fået nogle gevaldige skrammer i lakken på det seneste og vi spørger os selv – og dig – hvor længe skal dette have lov til at fortsætte?