Skal favne bredt

BISKOP:Der skal vælges ny biskop i Aalborg Stift som afløser for Søren Lodberg Hvas. Menighedsrådsmedlemmer og præster skal overveje, hvem af tre kandidater, de finder bedst egnet til at løfte den opgave, som det er at være evangelisk-luthersk biskop i Aalborg Stift i begyndelsen af det 21. århundrede. Vi lægger vægt på følgende kvaliteter hos stiftets kommende biskop: * Biskoppen er teologisk velfunderet. * Biskoppen er i stand til at kommunikere såvel i prædiken som i folkeligt foredrag og på højt akademisk niveau. * Biskoppen virker for en klassisk, evangelisk-luthersk kristendom, som er præget af kvalitet, ægthed og troværdighed. * Biskoppen er opmærksom på tidens traditionstab på det kirkelige område og på det bristede personlige kendskab til kristendommen, og han/hun fokuserer på at støtte og udvikle de mange tiltag, som præster og menigheder iværksætter for at tage denne udfordring op. Vi forventer, at biskoppen ser det enkelte sogn som folkekirkens grundlæggende enhed og den enkelte menighed som bærer af folkekirkens liv. Og skal der ske ændringer i sogne- og pastoratsstrukturer, så er det nødvendigt, at biskoppen samtaler med og lytter til de implicerede sogne og menighedsråd i respekt for lokale forhold, ønsker og behov. Vi ønsker hverken ensretning eller topstyring i Aalborg Stift, og vi opfordrer de stemmeberettigede at lytte godt efter, hvad den enkelte kandidat melder ud på dette område. Vi mener, at Aalborg Stift bør have en biskop, som får støtte fra brede kredse i folkekirken, og som hverken kan eller vil binde sig til nogen af de jævnligt omtalte kirkelige retninger eller fløje i folkekirken.

Forsiden