Skal finde idé med en ny skole

Ny byskole i Frederikshavn skal være fyrtårn for alle folkeskoler, men endnu kun lidt konkret om ny skolestruktur

FREDERIKSHAVN:Der skal bygges en helt ny skole i Frederikshavn midtby. Tre skoler skal lukke. Det er Volstrup Skole i den gamle Sæby Kommune samt Ørnevejen Skole og Munkebakkeskolen i den gamle Frederikshavn Kommune. 7. klasse skal flytte fra Hørby til Dybvad. Der skal oprettes et 10. klassecenter i Frederikshavn. Folkeskolernes bygninger skal udvikles og moderniseres. Og helt overordnet skal der ske et kvalitetsløft af alle folkeskoler og skolefritidsordninger i kommunen, ligesom man vil satse på faglig og pædagogisk udvikling, ny teknologi og forsøg med madordninger. Men hvordan er det lige, man gør det? Kommunale medarbejdere arbejder på højtryk, og hver måned bliver medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget opdateret på sidste nyt. Tidsplanen ser således ud, at en ny skole i Frederikshavn kan indvies i august 2010. Om to år er der altså kun få måneder til, at Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skoler lukker for bestandigt. I Sæbyområdet skal Sæby Skole og Sæbygårdskolen været udbygget om et års tid. Volstrup Skole lukker i juni 2009, og så skal de to nævnte skoler være klar til at modtage de fleste af eleverne fra Volstrup. Den nuværende 7. klasse er den sidste i Hørby. Fra det kommende skoleår skal 7. klasseelever fra Hørby gå på Dybvad Skole. Det nye 10. klasse center for elever fra Sæby og Frederikshavn indvies i august 2010. 10. klasserne på Aalbæk Skole og Ankermedets Skole i Skagen bibeholdes. At bygge en ny byskole er ikke bare at lægge nogle mursten oven på hinanden. Det handler om at have en idé med skolen. Når idégrundlaget er formuleret er det meningen, at dette idégrundlag skal være fyrtårn og vise vejen for udviklingen på alle folkeskoler i kommunen. Som noget af det første i hele processen skal der laves friske prognoser for udviklingen i befolkningstallet, ligesom der skal laves nye skoledistrikter i Sæby-området og i Frederikshavn.